Slovenská Ves
Slovenská Ves

Aktuality

Zobrazené 421-450 z 500

OZNAM - predaj palivového dreva

Dátum: 27. 4. 2020

Spoločnosť Energomer so sídlom v Novej Ľubovni ponúka na predaj palivové drevo bukové, tenké od 10-20 cm priemer vhodné pre kúrenie v krboch a lokálnych kotloch v 2m dĺžkach v cene 40€/priestorový meter. V cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty a doprava na miesto určenia. Minimálny odber je 20 priestorových metrov. Telefónny kontakt: 0903 615 568.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 27. 4. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - o možnosti prevádzok obsluhovať seniorov ( osoby nad 65 rokov ) aj mimo vyhradený nákupný čas.


Usmernenie hlavného hygienika SR - športoviská

Dátum: 24. 4. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - športoviská

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 22. 4. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinné od 22.04.2020 od 06.00 hod.

Usmernenie hlavného hygienika SR (siedma aktualizácia)

Dátum: 21. 4. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)

Usmernenie hlavného hygienika SR

Dátum: 21. 4. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 21. 4. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia od 22. apríla 2020 (Schôdze štátnych orgánov)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia

Dátum: 21. 4. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia s účinnosťou od 21.apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 20. 4. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia od 20.04.2020

Hodnotenie žiakov - usmernenie

Dátum: 20. 4. 2020

Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Rozšírený núdzový stav - 18.04.2020

Dátum: 17. 4. 2020

Od 18.04.2020 od 00:00 vyhlásený rozšírený núdzový stav
Bližšie informácie v prílohe.

Oznam - vyplácanie dávok

Dátum: 17. 4. 2020

Prosíme občanov, ktorí nie sú poberateľmi sociálnych dávok, aby v období ich vyplácania t.j. od 20. 04.2020 do 23.04.2020 (pondelok až streda) chodili na poštu len v nevyhnutnom prípade, v čase od 11.00 hod. do 12.00 hod.

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - informácia

Dátum: 17. 4. 2020

Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch 20.04.2020 - 30.04.2020.
Bližšie informácie v prílohe.

Zápis do 1. ročníka

Dátum: 15. 4. 2020

Zápis sa uskutoční 21. apríla 2020 t.j. v utorok od 14.00 hod. do 16.30 hod. bez osobnej prítomnosti detí. Vstup cez učiteľský vchod s ochranným rúškom a rukavicami. Dňa 16. apríla 2020 bude do poštovej schránky doručený zápisný lístok, ktorý rodičia prinesú v deň zápisu. Bližšie informácie v prílohe.

Oznam

Dátum: 9. 4. 2020

Dňa 14. apríla 2020 (utorok) bude obecný úrad z technických príčin ZATVORENÝ.

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Dátum: 8. 4. 2020

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v dňoch od 04.05.2020 - 07.05.2020.
Bližšie informácie v prílohe.

Oznam - Obecný úrad

Dátum: 7. 4. 2020

Obec Slovenská Ves v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 v dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 ruší stránkové hodiny a zakazuje vstup verejnosti do budovy obecného úradu.

Oznam - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dátum: 7. 4. 2020

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 ruší stránkové hodiny na všetkých pracoviskách úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zakazuje vstup verejnosti do týchto priestorov.

Uznesenie Vlády SR č. 207 zo 06.apríla 2020

Dátum: 7. 4. 2020

A) Schválenie návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu
B)Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08.apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59
C) Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti

Informácia o režime dopravy počas Veľkonočných sviatkov (BJ, HE, KK, LE, ML)

Dátum: 6. 4. 2020

Vzhľadom k aktuálnej spoločenskej situácii spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcej ochorenie Covid-19, predstavitelia Vlády Slovenskej republiky zaviedli opatrenia smerujúce k zastaveniu, resp. spomaleniu šírenia vírusu. Z toho dôvodu došlo k zatvoreniu obchodov a služieb, zrušeniu/prerušeniu bohoslužieb, omší a ďalších náboženských podujatí, prerušeniu prevádzky výrobných podnikov a iných. Zvýšená mobilita obyvateľstva je v tomto prípade nežiadúca a pohyb treba obmedziť len na nevyhnutné cesty. Z toho dôvodu Prešovský samosprávny kraj prichádza s opatrením zrušiť všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov, t. j. od 10.4.2020 do 13.4.2020.

Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.

Vyhlásenie času Kežmarok

Dátum: 6. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo HaZZ Kežmarok vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok od 15 hodiny dňa 06.apríla 2020 do odvolania.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 6. 4. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia od 06.04.2020 od 7.00 hod.

Usmernenie Hlavného hygienika SR - šiesta aktualizácia

Dátum: 2. 4. 2020

Usmernenie HH SR

Oznam - prevádzka školskej jedálne

Dátum: 2. 4. 2020

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi od 15. 04.2020 obnovuje prevádzku. Obedy sa budú pripravovať pre seniorov aj pre iných dospelých stravníkov. Cena obeda je 2,80 €. Platba za mesiac apríl 2020 (12x2,80) s réžiou (2 €), spolu 35,60 €.
Žiadame záujemcov, aby sa prihlásili v školskej jedálni 07. a 08. apríla 2020 (utorok, streda) v čase od 08.00 - 12.00 hod.
Upozorňujeme, že obedy sa budú pripravovať a vydávať za prísnych hygienických podmienok. Seniorom sa budú obedy rozvážať prostredníctvom obecného úradu.

Oznam ZŠ s MŠ Slovenská Ves

Dátum: 31. 3. 2020

Oznam ZŠ s MŠ Slovenská Ves

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Spišská Belá

Dátum: 31. 3. 2020

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Spišská Belá s účinnosťou od 01.04.2020
Pondelok: 08.00 - 11.00 hod.
Utorok: 08.00 - 11.00 hod.
Streda: 13.00 - 16.00 hod.
Štvrtok: 08.00 - 11.00 hod.
Piatok: 08.00 - 11.00 hod.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 30. 3. 2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 30. 3. 2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 28.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR - zákaz prevádzok v nedeľu

Dátum: 25. 3. 2020

Opatrenie ÚVZ SR zákaz prevádzok v nedeľu, sanitárny deň 24.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR - povinnosť nosiť rúška

Dátum: 25. 3. 2020

Opatrenie ÚVZ SR - povinnosť nosiť rúška 24.03.2020

Zobrazené 421-450 z 500

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je piatok, 9.6.2023, 20:50:11

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332