Slovenská Ves
Slovenská Ves

Aktuality

Zobrazené 451-480 z 523

Rozšírený núdzový stav - 18.04.2020

Dátum: 17. 4. 2020

Od 18.04.2020 od 00:00 vyhlásený rozšírený núdzový stav
Bližšie informácie v prílohe.

Oznam - vyplácanie dávok

Dátum: 17. 4. 2020

Prosíme občanov, ktorí nie sú poberateľmi sociálnych dávok, aby v období ich vyplácania t.j. od 20. 04.2020 do 23.04.2020 (pondelok až streda) chodili na poštu len v nevyhnutnom prípade, v čase od 11.00 hod. do 12.00 hod.

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - informácia

Dátum: 17. 4. 2020

Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch 20.04.2020 - 30.04.2020.
Bližšie informácie v prílohe.

Zápis do 1. ročníka

Dátum: 15. 4. 2020

Zápis sa uskutoční 21. apríla 2020 t.j. v utorok od 14.00 hod. do 16.30 hod. bez osobnej prítomnosti detí. Vstup cez učiteľský vchod s ochranným rúškom a rukavicami. Dňa 16. apríla 2020 bude do poštovej schránky doručený zápisný lístok, ktorý rodičia prinesú v deň zápisu. Bližšie informácie v prílohe.

Oznam

Dátum: 9. 4. 2020

Dňa 14. apríla 2020 (utorok) bude obecný úrad z technických príčin ZATVORENÝ.

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Dátum: 8. 4. 2020

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v dňoch od 04.05.2020 - 07.05.2020.
Bližšie informácie v prílohe.

Oznam - Obecný úrad

Dátum: 7. 4. 2020

Obec Slovenská Ves v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 v dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 ruší stránkové hodiny a zakazuje vstup verejnosti do budovy obecného úradu.

Oznam - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dátum: 7. 4. 2020

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v dňoch 8. apríla a 9. apríla 2020 ruší stránkové hodiny na všetkých pracoviskách úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zakazuje vstup verejnosti do týchto priestorov.

Uznesenie Vlády SR č. 207 zo 06.apríla 2020

Dátum: 7. 4. 2020

A) Schválenie návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu
B)Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08.apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59
C) Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti

Informácia o režime dopravy počas Veľkonočných sviatkov (BJ, HE, KK, LE, ML)

Dátum: 6. 4. 2020

Vzhľadom k aktuálnej spoločenskej situácii spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcej ochorenie Covid-19, predstavitelia Vlády Slovenskej republiky zaviedli opatrenia smerujúce k zastaveniu, resp. spomaleniu šírenia vírusu. Z toho dôvodu došlo k zatvoreniu obchodov a služieb, zrušeniu/prerušeniu bohoslužieb, omší a ďalších náboženských podujatí, prerušeniu prevádzky výrobných podnikov a iných. Zvýšená mobilita obyvateľstva je v tomto prípade nežiadúca a pohyb treba obmedziť len na nevyhnutné cesty. Z toho dôvodu Prešovský samosprávny kraj prichádza s opatrením zrušiť všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov, t. j. od 10.4.2020 do 13.4.2020.

Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.

Vyhlásenie času Kežmarok

Dátum: 6. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo HaZZ Kežmarok vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok od 15 hodiny dňa 06.apríla 2020 do odvolania.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 6. 4. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia od 06.04.2020 od 7.00 hod.

Usmernenie Hlavného hygienika SR - šiesta aktualizácia

Dátum: 2. 4. 2020

Usmernenie HH SR

Oznam - prevádzka školskej jedálne

Dátum: 2. 4. 2020

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi od 15. 04.2020 obnovuje prevádzku. Obedy sa budú pripravovať pre seniorov aj pre iných dospelých stravníkov. Cena obeda je 2,80 €. Platba za mesiac apríl 2020 (12x2,80) s réžiou (2 €), spolu 35,60 €.
Žiadame záujemcov, aby sa prihlásili v školskej jedálni 07. a 08. apríla 2020 (utorok, streda) v čase od 08.00 - 12.00 hod.
Upozorňujeme, že obedy sa budú pripravovať a vydávať za prísnych hygienických podmienok. Seniorom sa budú obedy rozvážať prostredníctvom obecného úradu.

Oznam ZŠ s MŠ Slovenská Ves

Dátum: 31. 3. 2020

Oznam ZŠ s MŠ Slovenská Ves

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Spišská Belá

Dátum: 31. 3. 2020

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Spišská Belá s účinnosťou od 01.04.2020
Pondelok: 08.00 - 11.00 hod.
Utorok: 08.00 - 11.00 hod.
Streda: 13.00 - 16.00 hod.
Štvrtok: 08.00 - 11.00 hod.
Piatok: 08.00 - 11.00 hod.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 30. 3. 2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 30. 3. 2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 28.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR - zákaz prevádzok v nedeľu

Dátum: 25. 3. 2020

Opatrenie ÚVZ SR zákaz prevádzok v nedeľu, sanitárny deň 24.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR - povinnosť nosiť rúška

Dátum: 25. 3. 2020

Opatrenie ÚVZ SR - povinnosť nosiť rúška 24.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR poskytovanie sociálnych služieb

Dátum: 25. 3. 2020

Opatrenie ÚVZ SR - poskytovanie sociálnych služieb 24.03.2020

Opatrenia ÚVZ SR zákaz hromadných podujatí

Dátum: 25. 3. 2020

Opatrenia ÚVZ SR - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 24. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Usmernenie hlavného hygienika SR

Dátum: 23. 3. 2020

Usmernenie HH SR - piata aktualizácia

Karanténne opatrenie UVZ SR účinné od 19.03.2020

Dátum: 23. 3. 2020

Karanténne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Oznámenie

Dátum: 18. 3. 2020

Obecný úrad v Slovenskej Vsi od 16.03.2020 do odvolania ruší úradné hodiny a úrad bude pre verejnosť ZATVORENÝ.
V prípade naliehavých záležitostí, ktoré neznesú odklad, verejnosť môže kontaktovať obecný úrad telefonicky na t.č. 052/4593122 - obecný úrad, 0905 307 348 - starosta obce, 0903 717 617 - podateľňa, 0911 990 790 - matrika, 0911 992 920 - koordinátor, alebo e-mailom na adrese: obecslovenskaves@gmail.com. V prípade osobného kontaktu obecný úrad určí spôsob ďalšieho vybavenia danej veci.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 16. 3. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
- obmedzenie prevádzok od 16.03.2020
- doplnenie opatrenia v bode A
- zmena opatrenia v bode D

OZNAM

Dátum: 16. 3. 2020

Vážení občania, chceli by sme Vás požiadať, aby ste rešpektovali a dodržiavali nariadenia Ústredného krízového štábu SR, aby ste sa nestretávali v skupinkách v obci. Tí, ktorí ste sa vrátili zo zahraničia prosíme oznámte to telefonicky svojmu obvodnému lekárovi a tiež prosíme oznámiť aj obecnému úradu (tel. č. 052/4593122, 0905 307 348 - starosta obce, resp. na e-mail obecslovenskaves@gmail.com).
Buďme zodpovední a zostaňme toto obdobie vo svojich domácnostiach, aby sme tak neohrozovali seba ani iných.

Oznam - pravidlá karantény

Dátum: 16. 3. 2020

Pravidlá karantény

Usmernenie hlavného hygienika SR - 4. aktualizácia

Dátum: 16. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - 4. aktualizácia

Zobrazené 451-480 z 523

Zvozový kalendár

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 1

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je streda, 27.9.2023, 3:41:03

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332