Slovenská Ves
Slovenská Ves

Aktuality

Zobrazeno 61-90 z 247

OZNAM

Dátum: 3. 11. 2020

Dňa 04.novembra 2020 bude MATRIČNÝ ÚRAD ZATVORENÝ.

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V OBCI - VYHODNOTENIE

Dátum: 3. 11. 2020

Celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 sa uskutočnilo 31.10.2020 a 01.11.2020 v sále KD, kde boli dva odberné miesta.
SPOLU TESTOVANÝCH 1275, z toho pozitívnych 15 (1,17 %)
Testovanie prebehlo úspešne.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách i samotnom testovaní - zdravotníkom, vojakom, policajtom, zamestnancom, dobrovoľníkom, členom miestnej občianskej poriadkovej služby, dobrovoľnému hasičskému zboru, personálu školskej jedálne.
Moje poďakovanie patrí aj Vám obyvateľom, že ste sa testovania zúčastnili, čím ste ukázali, že Vám záleží nielen na Vás, ale aj na Vašich blízkych a na všetkých, ktorých stretávate.

Stanislav Gallik, starosta obce

Testovanie - oznam

Dátum: 31. 10. 2020

Odberné miesta sa o 11:30 zatvárajú a znovu sa otvoria o 13:00

Testovanie-pripomienka

Dátum: 30. 10. 2020

Na testovanie je potrebné si so sebou vziať občianský preukaz.

Testovanie- INFORMÁCIE

Dátum: 29. 10. 2020

Testovanie bude prebiehať počas soboty a nedele v priestoroch OÚ v sále kultúrneho domu, kde budú dve odberné miesta. Testovanie sa uskutoční v čase od 7:00-21:30.
Aby sa zabezpečil hladký priebeh testovania, odporúčame, aby sa v sobotu, 31.októbra, zúčastnili testovania obyvatelia domov so súpisnými číslami 1 až 270 a to nasledovne:
v čase od 7:00-11:00-súpisné čísla domov 1 až 90
v čase od 12:00-16:00-súpisné čísla domov 91-180
v čase od 17:00-21:30 súpisné čísla domov 181-270.
V časoch od 11-tej do 12-tej hodiny, rovnako od 16-tej do 17-tej hodiny bude hodinová prestávka.

V nedeľu 1. novembra odporúčame, aby sa testovania zúčastnili obyvatelia domov so súpisnými číslami 271 až 465 nasledovne:
v čase od 7:00-11:00-súpisné čísla 271-360
v čase od 12:00-16:00-súpisné čísla 361-410
v čase od 17:00-21:30-súpisné čísla 411-465

Prosíme všetkých občanov o zhovievavosť a trpezlivosť.
Taktiež prosíme o rešpektovanie pokynov a usmernení či už členov ozbrojených síl, vojska, hasičského zboru či dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení hladkého priebehu , bezpečnosti a ochrany občanov pri testovaní.


O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

INŠTRUKTÁŽNE VIDEO - Metodika vykonávania plošného testovania na odbernom mieste

Dátum: 26. 10. 2020

Ministerstvo obrany SR zverejnilo inštruktážne video k metodike vykonávania plošného testovania na odbernom mieste.

OZNAM - zrušenie úradných hodín

Dátum: 23. 10. 2020

Obecný úrad v Slovenskej Vsi od 26.októbra 2020 až do odvolania RUŠÍ úradné hodiny
a úrad bude pre verejnosť ZATVORENÝ.

V prípade naliehavej záležitosti, ktoré neznesú odklad, verejnosť môže kontaktovať obecný úrad telefonicky na t.č.:

052/45931 22 – obecný úrad
0905 307 348 - starosta
0911 990 790 – matrika
0911 992 920 – koordinátor

alebo e-mailom na e-mailovej adrese: obecslovenskaves@gmail.com; obec@slovenskaves.info a v prípade potreby osobného kontaktu obecný úrad určí spôsob ďalšieho vybavenia danej veci.

Obecná knižnica-OZNAM

Dátum: 21. 10. 2020

Dňa 23.10.2020 (piatok) bude obecná knižnica ZATVORENÁ.

Obecný úrad v Slovenskej Vsi-Oznam

Dátum: 20. 10. 2020

Dňa 22.10.2020 (štvrtok) bude OÚ z dôvodu školenia BOZP ZATVORENÝ.

Umiestnenie veľkoobjemového kontajnera na cintoríne- OZNAM a UPOZORNENIE

Dátum: 20. 10. 2020

Dávame na vedomie umiestnenie veľkoobjemového kontajnera na cintoríne od dnešného dňa a zároveň UPOZORŇUJEME, že kontajner slúži VÝLUČNE na likvidáciu odpadu z cintorína.

ZVOZ BIO ODPADU- INFORMÁCIA

Dátum: 20. 10. 2020

Zvoz BIO odpadu (tráva...)sa v našej obci uskutoční dňa 22.10.2020(štvrtok) posledný krát.

Pošta v Slovenskej Vsi-OZNAM

Dátum: 20. 10. 2020

Vedúca pošty oznamuje občanom, že dňa 21.10.2020 (streda), bude pošta z prevádzkových príčin ZATVORENÁ.

ZŠ Slovenská Ves- informácia

Dátum: 16. 10. 2020

Oznamujeme rodičom a žiakom, že nástup detí do školy , sa uskutoční v pondelok 19.októbra.

POŠTA-Oznam

Dátum: 16. 10. 2020

Prosíme občanov, ktorí NIE SÚ poberateľmi soc.dávok, nakoľko je ich vyplácanie skrátené na dva dni, a to na 19.10 a 20.10.(pondelok, utorok), aby počas týchto dní na poštu chodili len ohľadom súrnych a neodkladných záležitostí,a to až v poobedňajších hodinách.

Stránkové hodiny ÚPSVR Kežmarok - úprava

Dátum: 16. 10. 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok oznamuje, že od 15.10.2020 sú upravené stránkové hodiny pre klientov úradu nasledovne:
Pondelok od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Utorok od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Streda od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Štvrtok od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Piatok od 08:00 hod. do 11:00 hod.


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 16. 10. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - prevádzky - od 15.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 16. 10. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - rúška - od 15.10.2020

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV farnosť Slovenská Ves - OZNAM

Dátum: 14. 10. 2020

Na základe vyhlásenia predsedu Vlády SR a stanoviska Konferencie biskupov Slovenska sa od 15.10.2020 do odvolania nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Všetky verejné bohoslužby sa v našej farnosti s aktuálnou platnosťou RUŠIA v danom čase. Program bohoslužieb sa bude vysielať podľa programu na webstránke farnosti, youtube a facebooku.

Povinná registrácia chovov - OZNAM RVPS Poprad

Dátum: 14. 10. 2020

V súvislosti s nepriaznivým vývojom afrického moru ošípaných v susednom Maďarsku, Ukrajine a Poľsku sa územie Slovenska v pohraničných oblastiach s uvedenými krajinami stáva vysoko rizikové pre domáce ošípané a diviakov. Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou. Viac informácií v prílohe.

ZBER ELEKTROODPADOV

Dátum: 14. 10. 2020

Dňa 16. októbra 2020 t.j. v piatok v dopoludňajších hodinách sa v našej obci uskutoční ZBER ELEKTROODPADOV (mrazničky, chladničky, elektronika...) a nebezpečných odpadov (motorové oleje, batérie, prázdne nádoby od farieb a olejov). Chladničky a mrazničky je nutné odovzdať neporušené s kompresorom. Prosíme občanov, aby tento odpad nechali pred bránami svojich rodinných domov na verejne prístupnom mieste.

ZŠ s MŠ Slovenská Ves- OZNAM

Dátum: 10. 10. 2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi oznamuje rodičom a žiakom, že v rámci prevencie a ochrany zdravia, bude základná škola počas budúceho týždňa zatvorená (do 16.10.2020).Výučba bude prebiehať dištančnou formou.
Materská škola bude od pondelka (12.10.2020) znovu otvorená, rovnako stravovanie v školskej jedálni pre deti MŠ a seniorov bude od pondelka zabezpečené.

Zmena rozpisu - separovaný odpad-UPOZORNENIE

Dátum: 9. 10. 2020

Upozorňujeme občanov na zmenu rozpisu zberu separovaného odpadu na mesiace november a december.
Detaily v prílohe.

Zber papiera -OZNAM

Dátum: 9. 10. 2020

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom,
že dňa 20.10.2020 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera.

Výkup sa uskutoční:

16.45 - 17.30 h. : pred Obecným úradom

Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky.
Vykupujeme aj prepálený kuchynský olej.

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické
potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera 0,02 EUR
alebo za 7 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj
kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!
Dôležitá informácia – výkup kartónu je do odvolania zrušený. V prípade že ho občania budú chcieť bezplatne odovzdať, šofér im ho zoberie.


Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 7. 10. 2020

Dňa 14. októbra 2020 o 16.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program v prílohe.

OZNAM pre rodičov, žiakov a stravníkov

Dátum: 5. 10. 2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom, žiakom, a stravníkom, že sa udelené riaditeľské voľno predĺžuje do 9.10.2020 (piatok).

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 5. 10. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR od 01.10.2020

Školská jedáleň - mimo prevádzky

Dátum: 4. 10. 2020

Školská jedáleň bude v dňoch 05.10.2020 a 06.10.2020 mimo prevádzky. O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

ZŠ s MŠ Slovenská Ves- Dôležitý oznam

Dátum: 4. 10. 2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ Slovenská Ves oznamuje rodičom a žiakom základnej školy a aj materskej školy, že v dňoch 5. a 6. októbra 2020 (pondelok a utorok) vyhlasuje riaditeľské voľno z dôvodu zhoršených epidemiologických podmienok. O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU - OKTÓBER 2020 - ZMENA

Dátum: 1. 10. 2020

Zber separovaného odpadu v mesiaci október 2020 sa uskutoční dňa 07.10.2020.

Rímskokatolícka farnosť Slovenská Ves - OZNAM

Dátum: 30. 9. 2020

Nakoľko sú od 1. októbra v platnosti nové opatrenia a obmedzenia, ktoré limitujú maximálny počet ľudí na bohoslužbách na 50, prosíme všetkých o trpezlivosť a ohľaduplnosť.
Denne budú odslúžené dve sväté omše : ráno o 6:30 a večer o 18:30, pričom ranná svätá omša bude pre dôchodcov, večerná pre ostatných veriacich.
V sobotu večer bude svätá omša o 18:30, ktorá bude s platnosťou na nedeľu, preto prosíme tých, ktorí sa jej zúčastnia, aby v nedeľu dali priestor ostatným. V nedeľu budú sväté omše slávené nasledovne: 6:30, 8:00, 9:30 a o 11:00.

Zobrazeno 61-90 z 247

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Videá z regiónu

Dátum a čas

Dnes je sobota, 27.2.2021, 8:08:59

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom