Slovenská Ves
Slovenská Ves

Aktuality

Zobrazeno 61-90 z 291

Prevádzka materskej školy - OZNAM

Dátum: 4. 2. 2021

Od pondelka 8. februára 2021 sa otvára aj prevádzka Materskej školy v Slovenskej Vsi. Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy je negatívny test aspoň jedného z rodičov (zákonného zástupcu).

Stravovanie v školskej jedálni - informácia

Dátum: 4. 2. 2021

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že pre žiakov, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni.
Na stravovanie sa môžu nahlásiť aj cudzí stravníci, na telefónnom čísle 052 /4593119 do piatka 5.2.2021 do 12,30 hod.
Rozvoz stravy pre cudzích stravníkov bude zabezpečený podľa prísnych epidemiologických podmienok.

Nástup žiakov na prezenčné vzdelávanie - OZNAM

Dátum: 4. 2. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,
podľa posledných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je návrat do škôl možný od 8. 2. 2021.
Zriaďovateľ ZŠ s MŠ Slovenská Ves sa preto rozhodol umožniť prezenčnú formu vzdelávania od pondelka 8. februára 2021 pre žiakov 1. stupňa a žiakov špeciálnych tried.
Žiaci 2.stupňa budú pokračovať dištančnou formou vzdelávania. Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vzdelávanie je negatívny test aspoň jedného z rodičov (zákonného zástupcu). Všetci zamestnanci školy musia byť taktiež negatívne testovaní. Netestujú sa tí, ktorí prekonali COVID 19 a odvtedy neuplynulo viac ako 90 dní.

MUDr. Marián Maďar- OZNAM

Dátum: 3. 2. 2021

Všeobecný lekár pre dospelých oznamuje svojim pacientom, že zajtra (4.2.2021) sa v ambulancii bude ordinovať až od 11:30 zastupujúcim lekárom, ktorým bude Mudr. Bartko.

Pošta -OZNAM

Dátum: 2. 2. 2021

Od dnešného dňa (2.2.2021) sa ruší obmedzenie otváracích hodín na pošte v Slovenskej Vsi, a pošta bude otvorená ako obvykle, čiže : 7:45-13:00 a od 13:30-15:15.

POŠTA- OZNAM

Dátum: 29. 1. 2021

V dňoch 1.2.2021-2.2.2021 (pondelok, utorok) budú z prevádzkových príčin obmedzené otváracie hodiny pošty v Slovenskej Vsi nasledovne: ráno od 7:45-10:00
a popoludní od 14:15-15:15

MUDr.Marián Maďar-OZNAM

Dátum: 27. 1. 2021

Všeobecný lekár pre dospelých, MUDr. Marián Maďar, oznamuje svojim pacientom, že dňa 28.1.2021, to je zajtra, sa v ambulancii z dôvodu školenia ordinovať nebude.

Celoplošné testovanie - VYHODNOTENIE

Dátum: 25. 1. 2021

Celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 v dňoch 22. januára a 23. januára 2021 sa v našej obci uskutočnilo v sále kultúrneho domu v dvoch odberných miestach.
Spolu testovaných 832, pozitívnych 0.

ZŠ s MŠ -OZNAM

Dátum: 23. 1. 2021

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi oznamuje rodičom a žiakom, že prevádzka ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi zostáva aj naďalej zatvorená. Žiaci budú pokračovať v dištančnej forme výučby až do odvolania.

Celoplošné testovanie v obci Slovenská Ves -INFORMÁCIA

Dátum: 20. 1. 2021

Testovanie v našej obci bude prebiehať počas piatku (22.1.2021) a soboty (23.1.2021) v priestoroch OÚ v sále kultúrneho domu, kde budú dve odberné miesta. Testovanie sa uskutoční nasledovne:
PIATOK:
v čase od 15:00-20:00
SOBOTA:
v čase od 8:00-19:00
Aby sa zabezpečil hladký priebeh testovania, odporúčame, aby sa v piatok 22.januára, zúčastnili testovania obyvatelia domov so súpisnými číslami 1 až 150, a v sobotu 23.januára dopoludnia obyvatelia domov so súpisnými číslami 151-300 a popoludní obyvatelia so súpisnými číslami od 301-467.
V sobotu čase od 12:00-13:00-bude obedňajšia prestávka.

Prosíme všetkých občanov o zhovievavosť a trpezlivosť.
Taktiež prosíme o rešpektovanie pokynov a usmernení členov policajného a hasičského zboru či dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení hladkého priebehu , bezpečnosti a ochrany občanov pri testovaní.
Na testovanie si je potrebné doniesť OP a deti do 14rokov zdravotnú kartičku poistenca.

Firma FY LIME EN- ponúka priemyselných hnojív

Dátum: 14. 1. 2021

Firma ponúka priemyselné hnojivá, krmivá, osivá atď.
Bližšie informácie sú v prílohe.

ZŠ s MŠ Slovenská Ves- OZNAM

Dátum: 14. 1. 2021

Vážení rodičia a žiaci,
riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že materská škola ostáva až do odvolania zatvorená.
Od 18. januára 2021 t.j. od pondelka do školy nenastúpia ani žiaci 1. a 2. stupňa.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 8. 1. 2021

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Zmena úradných hodín ÚPSVaR Kežmarok od 04.01.2021 - 24.01.2021

Dátum: 8. 1. 2021

Oznámenie o zmene úradných hodín v termíne od 4.1.2021 do 24.1.2021
V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 Vám oznamujeme, že v uvedenom období sa úradné hodiny upravujú nasledovne: pondelok – piatok nestránkový deň.
Na recepcii/podateľni úradov bude zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom.
Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená nasledovne: Pondelok 8:00-11:00, Utorok 8:00-11:00, Streda 13:00-16:00, Štvrtok nestránkový deň, Piatok 8:00-11:00.
Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia ....)

Vyučovanie - OZNAM

Dátum: 8. 1. 2021

Riaditeľka ZŠ s MŠ Slovenská Ves oznamuje rodičom a žiakom, že na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude od 11. januára 2021 vyučovanie na I. aj II. stupni prebiehať dištančne prostredníctvom portálov.
Zároveň oznamuje, že prevádzka materskej školy, I. stupňa a školskej jedálne začína podľa aktuálnej situácie pravdepodobne od 18. januára 2021.
Ďalšie informácie na základe manuálu Návrat do škôl 2021 budú zverejnené na webovej stránke školy.

OZNAM - Zrušenie úradných hodín pre verejnosť od 04.01.2021 - 24.01.2021

Dátum: 4. 1. 2021

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 Vám oznamujeme, že od 04. januára 2021 do 24. januára 2021 sa úradné hodiny pre verejnosť rušia.
Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať o uprednostnenie telefonickej, elektronickej alebo písomnej komunikácie.

Kontakt: 052/4593122, 0911990790
e-mail: obecslovenskaves@gmail.com, obec@slovenskaves.info

Za pochopenie ďakujeme.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 4. 1. 2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 77/2020

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 4. 1. 2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 70/2020 - opatrenia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí

Nové cestovné poriadky 2021

Dátum: 30. 12. 2020

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, pristupuje od 1. januára 2021 k znižovaniu dopravných výkonov.
Hlavným a rozhodujúcim dôvodom je zníženie príjmov kraja ako následok pandémie Covid-19. Pre extrémny výpadok cestujúcich v roku 2020 a s ním spojený výpadok tržieb z cestovného, kraj musí upraviť financovanie pre rok 2020 – kedy nás čaká enormný nedoplatok pre spomenuté výpadky tržieb a cestujúcich a taktiež musí byť upravené financovanie pre rok 2021, kedy nevieme predpovedať vývoj počtu cestujúcich ani príjmov kraja. Z týchto dôvodov kraj pristupuje k znižovaniu dopravných výkonov v celom kraji u všetkých dopravcov. Toto znižovanie jazdného výkonu sa týka hlavne liniek, kde na základe dlhodobého sledovania nie sú cestujúci, to znamená spoje so žiadnymi cestujúcimi, súbežné spoje dvoch dopravcov, súbežné spoje s vlakovou dopravou (ak to kapacity umožňujú).

Dotknuté spoje prešli podrobnou analýzou a ich zrušenie by nemalo mať výrazne negatívny dopad na cestujúcu verejnosť.

Pošta -informácia

Dátum: 29. 12. 2020

Vedúca pošty v Slovenskej Vsi oznamuje občanom, že pošta bude v dňoch 29.12. a 30.12. zatvorená.
Dňa 31.12. bude otvorená do 11:00.

MUDr.Marián Maďar- OZNAM

Dátum: 28. 12. 2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Marián Maďar oznamuje svojím pacientom, že zo zdravotných dôvodov sa do 31.12.2020 v ambulancii nebude ordinovať.
Zastupujúci lekár: MUDr. Ján Krzysik, Lendak.

ZŠ s MŠ - OZNAM

Dátum: 21. 12. 2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom a žiakom, že vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že bude nutné pretestovať žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti. Pretestovaní by mali byť len žiaci 5. až 9. ročníka.V tomto prípade je potrebné zrealizovať prieskum prostredníctvom dotazníka. Preto prosíme rodičov, ktorí ešte dotazník neodovzdali, aby ho dodatočne vyplnený zaslali do 22. 12. 2020 (utorok) na mail školy zs.slovenskaves@gmail.com.Dotazník nájdete na webovej stránke školy v podstránke Dokumenty - Tlačivá na stiahnutie.

Odstávka pitnej vody -OZNAM

Dátum: 21. 12. 2020

Dňa 21. decembra 2020 (t.j. dnes) bude v čase od 08:30 hod. do 12:00 hod. odstavená voda od súpisného č. 1 - 55.

Obecný úrad - OZNAM

Dátum: 18. 12. 2020

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 804/2020 zo 16. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z11. novembra 2020 bude Obecný úrad v Slovenskej Vsi pre verejnosť až do odvolania ZATVORENÝ.
V prípade naliehavých záležitostí, ktoré neznesú odklad, zvoňte na zvonček pri vchode do budovy obecného úradu.
Prosíme uprednostnenie telefonickej, elektronickej, alebo písomnej komunikácie:

052/45931 22 – obecný úrad
0905 307 348 - starosta
0911 990 790 – matrika
0911 992 920 – koordinátor
alebo e-mailom na e-mailovej adrese: obecslovenskaves@gmail.com; obec@slovenskaves.info a v prípade potreby osobného kontaktu obecný úrad určí spôsob ďalšieho vybavenia danej veci.

Stanislav Gallik, starosta obce

Uznesenie Vlády SR 804/2020

Dátum: 18. 12. 2020

Uznesenie vlády SR č. 804 z 16.12.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

ZŠ s MŠ Slovenská Ves - OZNAM

Dátum: 18. 12. 2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom a žiakom,
že vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že bude nutné pretestovať žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti.
V tomto prípade je potrebné v termíne do 18. 12. 2020 zrealizovať prieskum prostredníctvom dotazníka. Vyplnený dotazník môžete zaslať na e-mail školy zs.slovenskaves@gmail.com alebo dotazník si vyzdvihnete na vrátnici školy v piatok od 8,00 hod. do 16,30 hod., kde bude aj umiestnená krabica na vloženie vyplneného dotazníka.
Dotazník nájdete aj na webovej stránke školy v podstránke Dokumenty - Tlačivá na stiahnutie.
Zároveň oznamujeme, že vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ sa uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Vyučovanie sa opäť začína 11. januára 2021.
V uvedenom termíne bude zatvorená aj materská škola. Nástup detí do MŠ je tiež v pondelok 11. januára 2021.

ODSTÁVKA VODY V OBCI

Dátum: 18. 12. 2020

Dňa 18. decembra 2020 (t.j. dnes) bude v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod. odstavená voda od č. 1 - 55 a od č. 34 - 262 - 285.

MUDr. Marián Maďar- OZNAM

Dátum: 16. 12. 2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Marián Maďar oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 21.12 2020 do 23.12.2020,sa v ambulancii nebude ordinovať.
Zastupujúci lekár: MUDr. Ján Krzysik, Lendak.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 8. 12. 2020

Dňa 15. decembra 2020 o 16.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

MUDr. Marián Maďar - OZNAM

Dátum: 8. 12. 2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Marián Maďar oznamuje, že zajtra 09.decembra 2020 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Krzysik v Lendaku.

Zobrazeno 61-90 z 291

SODB 2021

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 6.5.2021, 15:20:33

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom