Slovenská Ves
Slovenská Ves

Spišská Nová Ves (39 km)

Kultúrno-spoločenské, administratívne a hospodárske centrum Spiša.

Spišská Nová Ves je považovaná za vstupnú bránu do Národného parku Slovenský raj.

Prvá písomná zmienka je z roku 1268. Mesto malo účasť v Spoločenstve spišských Sasov a bolo sídlom Provincie XVI spišských miest zálohovaných Poľsku. V 14. storočí vznikla v Spišskej Novej Vsi zvonolejárska dielňa. Založil ju Konrád Gaal a pod jeho vedením sa stala najúspešnejšou gotickou kovolejárskou dielňou nielen na Slovensku. Dodnes sa používajú jej zvukovo dokonalé zvony a tvarovo pestré krstiteľnice, ktoré majú už vyše pol tisícročia.

Mesto bolo centrom nielen remesiel, ale aj obchodu, priemyselnej výroby, baníctva a hutníctva. V chotári mesta bolo približne 10 baní. Na Spiši sa ťažili železné a medené rudy.

Najcharakteristickejším znakom pre Spišskú Novú Ves je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšie na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe.

Najznámejšie pamiatky:

Kostol Nanebovzatia Panny Márie postavený na prelome 13. a 14. storočia je dominantou spomínaného šošovkovitého námestia. Jeho neogotická kostolná veža z konca 19. storočia s výškou 87 metrov je najvyššou na Slovensku. Gotický portál na južnej strane kostola patrí k najkrajším na Spiši. Interiér kostola je bohatý na vzácne diela. Najcennejšia je skupina Kalvárie z dielne Majstra Pavla z Levoče a tabuľové maľby majstra Martina namaľované okolo roku 1490.

Oproti farskému kostolu na severnej strane námestia stojí Provinčný dom. Budova Provinčného domu bola od stredoveku mestskou radnicou, a to až do roku 1777, keď ju od mesta kúpila Provincia XVI spišských miest a zriadila v nej svoje administratívne sídlo. Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda, ktorej súčasťou je aj tzv. Levočská brána, vedúca na Levočskú ulicu. Fasádu zdobí rokoková štuková výzdoba šiestich kartuší znázorňujúcich vlastnosti, ktoré by mal mať mešťan.

V budove v súčasnosti sídli Múzeum Spiša so svojimi expozíciami.

Múzeum návštevníkom poskytuje geografické, geologické, paleontologické, botanické a zoologické charakteristiky celkov: Slovenský raj, Spišsko-gemerské rudohorie, Hornádska kotlina a Levočské vrchy, pričom v každej časti sú ukázané  špecifiká, zvláštnosti a jedinečnosti prírody predstavovaného územia.

Históriu regiónu prezentujú exponáty zbierkových fondov z archeológie a baníctva.   www.muzeumspisa.com

Za Levočskou bránou, jedinou zachovalou vstupnou bránou do mesta, sa nachádza Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie nazývaný Slovenský kostol alebo ľudovo Malý. Bol prestavaný v barokovom duchu z niekdajšej kaplnky pochádzajúcej približne zo 14. storočia.

Evanjelický kostol

Má pôdorys kríža a je postavený v klasicistickom slohu. Interiér je zdobený oltárnym obrazom Krista modliaceho sa na Olivovej hore z roku 1797 od dánskeho maliara Jána Jakuba Stundera a alabastrovým reliéfom znázorňujúcim rozhovor Krista so Samaritánkou pri studni.

Na chóre kostola sa dodnes nachádza cenná knižnica niekdajšieho evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi.

Galéria umelcov Spiša

Patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie na Slovensku.

Sústreďuje sa na prezentáciu výtvarných diel umelcov z regiónu Spiša a okolia. Zbierkový fond sa počas dvadsiatich rokov činnosti galérie rozrástol na 1789 kusov výtvarných artefaktov z oblasti maľby, grafiky, ilustrácie, fotografie a sochárskej tvorby.

V troch blokoch výstavných priestorov sa počas roka vystrieda v priemere 20 až 25 výstav. V dvojročných intervaloch galéria organizuje Medzinárodné sochárske sympózium Spiš – Záhrada umenia a v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach a Baníckym múzeom v Rožňave Trienále maľby Spiš, Zemplín, Gemer, ktoré je reprezentatívnym podujatím v rámci Košického samosprávneho kraja.

Galéria sídli v historickej budove zo 16. storočia. Zaujímavá renesančná architektúra vytvára pre návštevníkov príťažlivé prostredie naplnené výtvarným umením.    www.gus.sk    tel: 0910 873 046

Reduta

Budova bývalého mestského hotela, kaviarne a divadla stojí na východnom konci námestia. Je to prekrásna secesná stavba so štyrmi nárožnými vežičkami a mohutným portálom zo severnej strany. Strecha je ukončená labuťou sediacou na lýre. Nad portálom v interiéri sú nástenné maľby od Jozefa Hanulu.

Dnes v budove pôsobí profesionálna scéna Spišského divadla a ochotnícky súbor Hviezdoslav, ktorý má za sebou už vyše 75-ročnú činnosť. V Redute sa nachádza sa  aj koncertná sieň, kaviareň, mestské kultúrne stredisko a sídlo TV Reduta. www.spisskedivadlo.sk, tel: +421 534 173 275

Ďalšiu stálu scénu má v Spišskej Novej Vsi Divadlo Kontra. Nachádza sa v klubových priestoroch Domu Matice slovenskej (Zimná ul. č. 68). tel: +421 907 908 986

Učiteľský ústav bol postavený v rokoch 1873 – 1874 pôvodne ako pseudoklasicistická budova. Sídlil tu vyše 80 rokov. Dnes je sídlom Gymnázia na Školskej ulici.

Na Letnej ulici, v dome č. 64, žila Albertína Štefániková, rod. Jurenková, matka generála Milana Rastislava Štefánika. Bývala tu od roku 1919 až do svojej smrti v roku 1928. Na dome je umiestnená pamätná tabuľa. V Spišskej Novej Vsi pôsobil aj mladší brat generála Štefánika, jeho sestra bývala v Spišských Vlachoch.

Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána

Patrí k najmladším sakrálnym stavbám v Spišskej Novej Vsi. Začal sa stavať v roku 1991. Architektonicky je postavený tak, aby symbolicky zvýraznil niektoré tradičné byzantské prvky, hoci navonok pôsobí moderne. Veľmi pozoruhodná je sakrálna výzdoba interiéru. Tvorí ju trojstupňový ikonostas a novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme, ktorého diela možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Autorom jedinečnej spišskonovoveskej mozaiky z prírodných materiálov, ktorá sa nachádza v oltárnej časti a na chóre, je otec Kamil Dráb.

Socha Immaculaty

Stojí pred farským kostolom. Bola postavená v roku 1724. Je to najstaršia socha spomedzi sôch, ktoré boli postavené v ďalších 13 spišských mestách. Vyhotovil ju levočský kamenár Fridrich Horn.

Kostol Božieho milosrdenstva

Nachádza sa na sídlisku Západ 1. Výrazným architektonickým prvkom kostola sú dve 38-metrové monolitické veže, ktoré sú ukončené jednoramennými krížmi. V priestore medzi vežami je umiestnená jedna z dominánt interiéru – zelený jednoramenný kríž zo skladaného skla a nerezu, ktorý je s výškou 5,6 metrov a rozpätím 3,6 metrov podľa autorov najväčším skleneným krížom na svete umiestneným v kostole.

V priestore kostola je verejnosti je sprístupnená výstava časti darov, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách.

Zoologická záhrada

Najmladšia a najmenšia zoologická záhrada na Slovensku. Bola založená v roku 1989 a má rozlohu 8 hektárov. V súčasnosti v nej žije asi 70 druhov zvierat s celkovým počtom 250 jedincov. K najvzácnejším zvieratám zapísaným v tzv. Červenej knihe ohrozených zvierat patria leopard škvrnitý či tiger ussurijský.

Zoo je spestrená dvomi detskými ihriskami. Počas letnej sezóny  ponúka jazdu na koni, detský autodrom či trampolíny. V areáli sú aj stánky s občerstvením, zmrzlinou a suvenírmi. Zoo je otvorená od apríla do októbra.          www.zoosnv.sk, tel.: +421 53 44 626 31

Pravidelné podujatia v Spišskej Novej Vsi : Spišské výstavné trhy, Divadelná Spišská Nová Ves, Trh ľudových remesiel, Beh večerným mestom, Vianočné trhy.

Spišské trhy v Spišskej Novej Vsi majú vyše päťdesiatročnú tradíciu. Sú pokračovaním tradície usporadúvania výročných trhov na základe výsad udelených kráľom. Konajú sa v polovici júla na hlavnom námestí a v priľahlých bočných uličkách. Bohatá je účasť obchodníkov a najmä návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia. Súčasťou podujatia je pestrý kultúrny a zábavný program s množstvom hudby a dobrej zábavy. Štvordňová akcia nachádza veľké sympatie aj u najmenších účastníkov trhov, pre ktorých sú lákadlom kolotoče od výmyslu sveta.

V tom istom čase sa v Spišskej Novej Vsi konajú aj chýrne Spišské výstavné trhy, najväčšie v celom spišskom a podtatranskom regióne, s ponukou výrobkov a služieb predovšetkým z oblasti stavebníctva, nábytkárstva, záhradníctva, bytového textilu a doplnkov. Ich súčasťou býva aj spišský autosalón.

Návštevníkmi vyhľadávané sú aj Dni mesta Spišská Nová Ves spojené s Trhom ľudových remesiel, ktoré sa konajú vždy v auguste. V decembri sa v meste koná tradičný Vianočný trh.

V Spišskej Novej Vsi nájdete krytú plaváreň, letné kúpalisko, športovú halu, zimný štadión, atletický a futbalový štadión, krytú strelnicu a prímestské športové letisko, na ktorom môžete absolvovať svoj prvý parašutistický alebo tandemový zoskok.

V blízkej obci Smižany sa nachádza Squash centrum a tenisový areál pod Blaumontom. Areál lyžiarskeho strediska Rittenberg je vzdialený od Spišskej Novej Vsi iba 2 km a je situovaný v mestskej časti Ferčekovce na okraji Národného parku Slovenský raj. Patrí medzi stredne náročné. Stredisko sa nachádza v nadmorskej výške od 512 do 607 m, má 3 lyžiarske vleky s kapacitou 1350 osôb/hod.     www.sqc.sk www.slovenske.cz/skirittenberg

V Dome Kultúry sídli Kino Baník a v meste sa nachádza Kino Mier.

Dátum vloženia: 24. 6. 2019 23:54
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 6. 2019 23:59
Autor:

Zvozový kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuálny cintorín

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je piatok, 14.6.2024, 8:53:58

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332