Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie
RSS

Výber jazyka

Slovenská ves
Slovenská ves

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 6 .2019

Dohoda 19/46/052/219

1/2019

Neuvedené

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Slovenská Ves

28. 6 .2019

Zmena identifikačných údajov, úprava skrátených foriem v texte, úpravy Preambuly a i.

2/2019

Neuvedené

MPSVR, Bratislava v zast. MV SR Bratislava

Obec Slovenská Ves

2. 7 .2019

Rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR+, zabezpečenie a nasadenie certifikátu SSL a zabezpečenie prevádzky GDPR+ a SSL na webe

3/2019

430,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Slovenská Ves

4. 7 .2019

Pripravenie Žiadosti o NFP pre projektový zámer "Wifi pre Teba v obci Slovenská Ves "

4/2019

1 100,00 EUR

M.O.holding s.r.o.

Obec Slovenská Ves

10. 7 .2019

19/46/012/60

5/2019

Neuvedené

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Slovenská Ves

15. 7 .2019

Prenechanie vlastníckych a užívacích práv na pozemku parc. č. KNC 196, k.ú. Slovenská Ves zapísanej na LV č. 802, druh pozemku Ostatná plocha o výmere 4528 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 k celku Obci Slovenská Ves

6/2019

Neuvedené

Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves

Obec Slovenská Ves

22. 7 .2019

Zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie klientom.

7/2019

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Slovenská Ves

22. 7 .2019

Zriadenie Účtu Sporobusiness- dotácie

8/2019

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Slovenská Ves

25. 7 .2019

Dodávka pitnej vody - Budova obchodu a služieb - Bistro s.č. 3055

9/2019

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Obec Slovenská Ves

2. 8 .2019

Záložná zmluva

10/2019

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Slovenská Ves

2. 8 .2019

Zmluva o úvere

11/2019

58 035,31 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Slovenská Ves

30. 8 .2019

Dodatok č. 2/2019

12/2019

Neuvedené

Spišská katolícka charita

Obec Slovenská Ves

30. 8 .2019

Dohoda o podmienkach zrušenia plynovodu, úhrade ceny za 1 ks pripojovacieho plynovodu

13/2019

1 971,13 EUR

SPP- distribúcia a.s.

Obec Slovenská Ves

9. 9 .2019

Zmluva o dielo

14/2019

4 440,00 EUR

MEDIINVEST Consulting s.r.o.

Obec Slovenská Ves

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Videá z regiónu

Dátum a čas

Dnes je utorok, 17.9.2019, 23:07:34

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom