Slovenská Ves
Slovenská Ves

Aktuality

Zobrazené 301-330 z 542

Testovanie 20.2.2021 v obci Slovenská Ves

Dátum: 18. 2. 2021

Testovanie sa uskutoční v sále kultúrneho domu v sobotu, 20. februára 2021 v čase od 08.00 hod. - 20.00 hod.(posledný odber o 19:00)
Prestávky -obedňajšia: od 12.00 hod. do 13.00 hod.(posledný odber bude vykonaný o 11:30) a poobedná prestávka od 17.00 hod. do 17.30(posledný odber o 16:30).

Testovanie v obci - vyhodnotenie

Dátum: 15. 2. 2021

Dňa 13.02.2021 sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo testovanie na COVID 19 na dvoch odberných miestach. Počet otestovaných: 691.
Počet pozitívnych: 1 (nemá trvalý pobyt v obci)

TESTOVANIE -OZNAM

Dátum: 11. 2. 2021

Testovanie v našej obci sa uskutoční v sále kultúrneho domu v sobotu 13. februára 2021 v čase od 08.00 hod. - 20.00 hod.(posledný odber o 19:00)
Prestávky -obedňajšia: od 12.00 hod. do 13.00 hod., pričom posledný odber bude pred prestávkou vykonaný o 11:30 a poobedná prestávka od 17.00 hod. do 17.30 hod., pričom posledný odber pred touto prestávkou bude vykonaný o 16:30

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 8. 2. 2021

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 41-47 platné od 08.02.2021

Uznesenie Vlády SR - predĺženie NS

Dátum: 8. 2. 2021

Uznesenie Vlády SR č. 77 - predĺženie NS

Testovanie v obci - vyhodnotenie

Dátum: 8. 2. 2021

Dňa 06.02.2021 sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo testovanie na COVID 19 na dvoch odberných miestach. Počet otestovaných: 695.
Počet pozitívnych: 3 (z toho 1 nemá trvalý pobyt v obci)

ZŠ s MŠ- OZNAM

Dátum: 8. 2. 2021

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi oznamuje rodičom a žiakom, že dnes sa vyučovanie sa z dôvodu poľadovice ruší. Rovnako bude zatvorená prevádzka materskej školy. Zároveň vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom, že dnes sa nebudú vydávať obedy.
Prosíme občanov,aby nevychádzali zo svojich domovov z dôvodu svojej bezpečnosti a ochrany zdravia.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - OZNAM

Dátum: 5. 2. 2021

Pri nástupe žiakov do školy je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Čestné vyhlásenie musí byť vlastnoručne podpísané otestovaným rodičom.
Vyplnené a podpísané vyhlásenie prinesie žiak pri nástupe do školy.
Rodičia si môžu tlačivo vyzdvihnúť:
• na vrátnici pri vstupe do budovy školy ešte dnes (5. 2. 2021 do 18:00 hodiny)
• v KONZUME u p. B. Kovalčíkovej
• bude zverejnené aj na webovej stránke školy.
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete v podstránke Dokumenty - Tlačivá na stiahnutie.

Testovanie - informácia

Dátum: 4. 2. 2021

Testovanie v našej obci sa uskutoční v sále kultúrneho domu v sobotu 06. februára 2021 v čase od 08.00 hod. - 20.00 hod.
Prestávky - od 12.00 hod. do 13.00 hod. a od 17.00 hod. do 17.30 hod.

Prevádzka materskej školy - OZNAM

Dátum: 4. 2. 2021

Od pondelka 8. februára 2021 sa otvára aj prevádzka Materskej školy v Slovenskej Vsi. Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy je negatívny test aspoň jedného z rodičov (zákonného zástupcu).

Stravovanie v školskej jedálni - informácia

Dátum: 4. 2. 2021

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že pre žiakov, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni.
Na stravovanie sa môžu nahlásiť aj cudzí stravníci, na telefónnom čísle 052 /4593119 do piatka 5.2.2021 do 12,30 hod.
Rozvoz stravy pre cudzích stravníkov bude zabezpečený podľa prísnych epidemiologických podmienok.

Nástup žiakov na prezenčné vzdelávanie - OZNAM

Dátum: 4. 2. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,
podľa posledných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je návrat do škôl možný od 8. 2. 2021.
Zriaďovateľ ZŠ s MŠ Slovenská Ves sa preto rozhodol umožniť prezenčnú formu vzdelávania od pondelka 8. februára 2021 pre žiakov 1. stupňa a žiakov špeciálnych tried.
Žiaci 2.stupňa budú pokračovať dištančnou formou vzdelávania. Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vzdelávanie je negatívny test aspoň jedného z rodičov (zákonného zástupcu). Všetci zamestnanci školy musia byť taktiež negatívne testovaní. Netestujú sa tí, ktorí prekonali COVID 19 a odvtedy neuplynulo viac ako 90 dní.

MUDr. Marián Maďar- OZNAM

Dátum: 3. 2. 2021

Všeobecný lekár pre dospelých oznamuje svojim pacientom, že zajtra (4.2.2021) sa v ambulancii bude ordinovať až od 11:30 zastupujúcim lekárom, ktorým bude Mudr. Bartko.

Pošta -OZNAM

Dátum: 2. 2. 2021

Od dnešného dňa (2.2.2021) sa ruší obmedzenie otváracích hodín na pošte v Slovenskej Vsi, a pošta bude otvorená ako obvykle, čiže : 7:45-13:00 a od 13:30-15:15.

POŠTA- OZNAM

Dátum: 29. 1. 2021

V dňoch 1.2.2021-2.2.2021 (pondelok, utorok) budú z prevádzkových príčin obmedzené otváracie hodiny pošty v Slovenskej Vsi nasledovne: ráno od 7:45-10:00
a popoludní od 14:15-15:15

MUDr.Marián Maďar-OZNAM

Dátum: 27. 1. 2021

Všeobecný lekár pre dospelých, MUDr. Marián Maďar, oznamuje svojim pacientom, že dňa 28.1.2021, to je zajtra, sa v ambulancii z dôvodu školenia ordinovať nebude.

Celoplošné testovanie - VYHODNOTENIE

Dátum: 25. 1. 2021

Celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 v dňoch 22. januára a 23. januára 2021 sa v našej obci uskutočnilo v sále kultúrneho domu v dvoch odberných miestach.
Spolu testovaných 832, pozitívnych 0.

ZŠ s MŠ -OZNAM

Dátum: 23. 1. 2021

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi oznamuje rodičom a žiakom, že prevádzka ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi zostáva aj naďalej zatvorená. Žiaci budú pokračovať v dištančnej forme výučby až do odvolania.

Celoplošné testovanie v obci Slovenská Ves -INFORMÁCIA

Dátum: 20. 1. 2021

Testovanie v našej obci bude prebiehať počas piatku (22.1.2021) a soboty (23.1.2021) v priestoroch OÚ v sále kultúrneho domu, kde budú dve odberné miesta. Testovanie sa uskutoční nasledovne:
PIATOK:
v čase od 15:00-20:00
SOBOTA:
v čase od 8:00-19:00
Aby sa zabezpečil hladký priebeh testovania, odporúčame, aby sa v piatok 22.januára, zúčastnili testovania obyvatelia domov so súpisnými číslami 1 až 150, a v sobotu 23.januára dopoludnia obyvatelia domov so súpisnými číslami 151-300 a popoludní obyvatelia so súpisnými číslami od 301-467.
V sobotu čase od 12:00-13:00-bude obedňajšia prestávka.

Prosíme všetkých občanov o zhovievavosť a trpezlivosť.
Taktiež prosíme o rešpektovanie pokynov a usmernení členov policajného a hasičského zboru či dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení hladkého priebehu , bezpečnosti a ochrany občanov pri testovaní.
Na testovanie si je potrebné doniesť OP a deti do 14rokov zdravotnú kartičku poistenca.

Firma FY LIME EN- ponúka priemyselných hnojív

Dátum: 14. 1. 2021

Firma ponúka priemyselné hnojivá, krmivá, osivá atď.
Bližšie informácie sú v prílohe.

ZŠ s MŠ Slovenská Ves- OZNAM

Dátum: 14. 1. 2021

Vážení rodičia a žiaci,
riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že materská škola ostáva až do odvolania zatvorená.
Od 18. januára 2021 t.j. od pondelka do školy nenastúpia ani žiaci 1. a 2. stupňa.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 8. 1. 2021

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Zmena úradných hodín ÚPSVaR Kežmarok od 04.01.2021 - 24.01.2021

Dátum: 8. 1. 2021

Oznámenie o zmene úradných hodín v termíne od 4.1.2021 do 24.1.2021
V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 Vám oznamujeme, že v uvedenom období sa úradné hodiny upravujú nasledovne: pondelok – piatok nestránkový deň.
Na recepcii/podateľni úradov bude zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom.
Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená nasledovne: Pondelok 8:00-11:00, Utorok 8:00-11:00, Streda 13:00-16:00, Štvrtok nestránkový deň, Piatok 8:00-11:00.
Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia ....)

Vyučovanie - OZNAM

Dátum: 8. 1. 2021

Riaditeľka ZŠ s MŠ Slovenská Ves oznamuje rodičom a žiakom, že na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude od 11. januára 2021 vyučovanie na I. aj II. stupni prebiehať dištančne prostredníctvom portálov.
Zároveň oznamuje, že prevádzka materskej školy, I. stupňa a školskej jedálne začína podľa aktuálnej situácie pravdepodobne od 18. januára 2021.
Ďalšie informácie na základe manuálu Návrat do škôl 2021 budú zverejnené na webovej stránke školy.

OZNAM - Zrušenie úradných hodín pre verejnosť od 04.01.2021 - 24.01.2021

Dátum: 4. 1. 2021

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 Vám oznamujeme, že od 04. januára 2021 do 24. januára 2021 sa úradné hodiny pre verejnosť rušia.
Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať o uprednostnenie telefonickej, elektronickej alebo písomnej komunikácie.

Kontakt: 052/4593122, 0911990790
e-mail: obecslovenskaves@gmail.com, obec@slovenskaves.info

Za pochopenie ďakujeme.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 4. 1. 2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 77/2020

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 4. 1. 2021

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 70/2020 - opatrenia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí

Nové cestovné poriadky 2021

Dátum: 30. 12. 2020

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, pristupuje od 1. januára 2021 k znižovaniu dopravných výkonov.
Hlavným a rozhodujúcim dôvodom je zníženie príjmov kraja ako následok pandémie Covid-19. Pre extrémny výpadok cestujúcich v roku 2020 a s ním spojený výpadok tržieb z cestovného, kraj musí upraviť financovanie pre rok 2020 – kedy nás čaká enormný nedoplatok pre spomenuté výpadky tržieb a cestujúcich a taktiež musí byť upravené financovanie pre rok 2021, kedy nevieme predpovedať vývoj počtu cestujúcich ani príjmov kraja. Z týchto dôvodov kraj pristupuje k znižovaniu dopravných výkonov v celom kraji u všetkých dopravcov. Toto znižovanie jazdného výkonu sa týka hlavne liniek, kde na základe dlhodobého sledovania nie sú cestujúci, to znamená spoje so žiadnymi cestujúcimi, súbežné spoje dvoch dopravcov, súbežné spoje s vlakovou dopravou (ak to kapacity umožňujú).

Dotknuté spoje prešli podrobnou analýzou a ich zrušenie by nemalo mať výrazne negatívny dopad na cestujúcu verejnosť.

Pošta -informácia

Dátum: 29. 12. 2020

Vedúca pošty v Slovenskej Vsi oznamuje občanom, že pošta bude v dňoch 29.12. a 30.12. zatvorená.
Dňa 31.12. bude otvorená do 11:00.

MUDr.Marián Maďar- OZNAM

Dátum: 28. 12. 2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Marián Maďar oznamuje svojím pacientom, že zo zdravotných dôvodov sa do 31.12.2020 v ambulancii nebude ordinovať.
Zastupujúci lekár: MUDr. Ján Krzysik, Lendak.

Zobrazené 301-330 z 542

Zvozový kalendár

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8
9 10
11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 7.12.2023, 15:19:04

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332