Slovenská Ves
Slovenská Ves

Aktuality

Zobrazené 331-360 z 542

ZŠ s MŠ - OZNAM

Dátum: 21. 12. 2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom a žiakom, že vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že bude nutné pretestovať žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti. Pretestovaní by mali byť len žiaci 5. až 9. ročníka.V tomto prípade je potrebné zrealizovať prieskum prostredníctvom dotazníka. Preto prosíme rodičov, ktorí ešte dotazník neodovzdali, aby ho dodatočne vyplnený zaslali do 22. 12. 2020 (utorok) na mail školy zs.slovenskaves@gmail.com.Dotazník nájdete na webovej stránke školy v podstránke Dokumenty - Tlačivá na stiahnutie.

Odstávka pitnej vody -OZNAM

Dátum: 21. 12. 2020

Dňa 21. decembra 2020 (t.j. dnes) bude v čase od 08:30 hod. do 12:00 hod. odstavená voda od súpisného č. 1 - 55.

Obecný úrad - OZNAM

Dátum: 18. 12. 2020

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 804/2020 zo 16. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z11. novembra 2020 bude Obecný úrad v Slovenskej Vsi pre verejnosť až do odvolania ZATVORENÝ.
V prípade naliehavých záležitostí, ktoré neznesú odklad, zvoňte na zvonček pri vchode do budovy obecného úradu.
Prosíme uprednostnenie telefonickej, elektronickej, alebo písomnej komunikácie:

052/45931 22 – obecný úrad
0905 307 348 - starosta
0911 990 790 – matrika
0911 992 920 – koordinátor
alebo e-mailom na e-mailovej adrese: obecslovenskaves@gmail.com; obec@slovenskaves.info a v prípade potreby osobného kontaktu obecný úrad určí spôsob ďalšieho vybavenia danej veci.

Stanislav Gallik, starosta obce

Uznesenie Vlády SR 804/2020

Dátum: 18. 12. 2020

Uznesenie vlády SR č. 804 z 16.12.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

ZŠ s MŠ Slovenská Ves - OZNAM

Dátum: 18. 12. 2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom a žiakom,
že vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že bude nutné pretestovať žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti.
V tomto prípade je potrebné v termíne do 18. 12. 2020 zrealizovať prieskum prostredníctvom dotazníka. Vyplnený dotazník môžete zaslať na e-mail školy zs.slovenskaves@gmail.com alebo dotazník si vyzdvihnete na vrátnici školy v piatok od 8,00 hod. do 16,30 hod., kde bude aj umiestnená krabica na vloženie vyplneného dotazníka.
Dotazník nájdete aj na webovej stránke školy v podstránke Dokumenty - Tlačivá na stiahnutie.
Zároveň oznamujeme, že vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ sa uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Vyučovanie sa opäť začína 11. januára 2021.
V uvedenom termíne bude zatvorená aj materská škola. Nástup detí do MŠ je tiež v pondelok 11. januára 2021.

ODSTÁVKA VODY V OBCI

Dátum: 18. 12. 2020

Dňa 18. decembra 2020 (t.j. dnes) bude v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod. odstavená voda od č. 1 - 55 a od č. 34 - 262 - 285.

MUDr. Marián Maďar- OZNAM

Dátum: 16. 12. 2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Marián Maďar oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 21.12 2020 do 23.12.2020,sa v ambulancii nebude ordinovať.
Zastupujúci lekár: MUDr. Ján Krzysik, Lendak.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 8. 12. 2020

Dňa 15. decembra 2020 o 16.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

MUDr. Marián Maďar - OZNAM

Dátum: 8. 12. 2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Marián Maďar oznamuje, že zajtra 09.decembra 2020 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Krzysik v Lendaku.

Vyhláška UVZ SR k preukazovaniu sa testom do priestorov škôl

Dátum: 8. 12. 2020

Vyhláška UVZ SR k preukazovaniu sa testom do priestorov škôl a pokyn MO SR

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 7. 12. 2020

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR ku karanténnym opatreniam po vstupe na územie SR

SAD Poprad - odrieknutie vybraných spojov - OZNAM

Dátum: 3. 12. 2020

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, oznamuje cestujúcim, že od štvrtka 3. decembra 2020 do odvolania dôjde počas pracovných dní k odrieknutiu vybraných spojov prímestskej autobusovej dopravy v okolí Popradu. Dôvodom je vyšší počet vodičov prevádzky Poprad, ktorí sú v ochrannej karanténe kvôli ochoreniu Covid-19 a nie je v personálnych možnostiach dopravcu ich nahradiť.

Slovenská pošta - OZNAM

Dátum: 2. 12. 2020

Zajtra t.j. 03.12.2020 bude pošta z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ.

MUDr. Marián Maďar -OZNAM

Dátum: 26. 11. 2020

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Marián Maďar oznamuje svojím pacientom, že dňa 27.11 2020 (piatok),sa v ambulancii nebude ordinovať.
Zastupujúci lekár: MUDr. Ján Krzysik, Lendak.

PLOŠNÉ TESTOVANIE - VYHODNOTENIE

Dátum: 23. 11. 2020

Plošné testovanie obyvateľstva v našej obci prebehlo v dňoch 21. a 22. novembra 2020. Testovania sa zúčastnilo 461 občanov. Pozitívne testovaných bolo 22 osôb.

Do pozornosti dávame Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. 4203/2020 - karanténne opatrenia, ako aj povinnosti osôb počas domácej izolácie - celej doby karantény.
Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohto opatrenia pokutu vo výške do 1000 €.

Zároveň sa obraciame na všetkých občanov majúcich vedomosť o osobách, nedodržiavajúcich povinnú karanténu, aby túto skutočnosť nahlásili na policajnú linku 158.

Testovanie- INFORMÁCIA

Dátum: 18. 11. 2020

Testovanie bude dobrovoľné a uskutoční sa v dňoch 21.11 a 22.11.(t.j. v sobotu a v nedeľu), v sále kultúrneho domu v čase od 8:00- 20:00.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 18. 11. 2020

Vyhlášky ÚVZ SR, čiastka 16

Mobilné odberné miesto v okrese Kežmarok- INFORMÁCIA

Dátum: 16. 11. 2020

Na základe zmluvy o spolupráci medzi MZ SR a Nemocnicou MUDr. V. Alexandra Kežmarok, n.o. k prevádzkovaniu mobilných odberných miest (MOM) je na území okresu Kežmarok od 16.11.2020 (pondelok) zatiaľ do 20.11.2020 (piatok) vytvorené jedno mobilné odberové miesto pre testovanie občanov antigénovými testami v časovom rozmedzí každý deň od 12:30 hod. do 16:30 hod. Dňa 17.11.2020 (štátny sviatok) sa odbery prostredníctvom antigénových testov v uvedený deň uskutočňovať nebudú.

Miesto realizovania tejto služby je za budovou nemocnice s odbočkou z hlavnej cesty I/66.

Núdzový stav - zmena času trvania

Dátum: 12. 11. 2020

Na základe Uznesenia vlády SR č. 718 zo dňa 11. novembra 2020 sa s účinnosťou od 15.11.2020 v čase od 00:00 hod. v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl.5 ústavného zákona č. 227/2020 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v zn.n.p. schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30.septembra 2020 predlžuje na ďalších 45 dní.

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU - ZMENA

Dátum: 11. 11. 2020

Zber separovaného odpadu v našej obci sa uskutoční dňa 18. novembra 2020

OZNAM

Dátum: 9. 11. 2020

Od 09. novembra 2020 do 14. novembra 2020 bude MATRIČNÝ ÚRAD ZATVORENÝ.

Výsledky druhého kola testovania v Slovenskej Vsi

Dátum: 9. 11. 2020

Celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 v dňoch 07. a 08. novembra 2020 sa v našej obci uskutočnilo v sále KD v dvoch odberných miestach.
Spolu testovaných 1204, z toho 16 pozitívnych (1,33%).

Testovanie 7.11-8.11-OZNAM

Dátum: 5. 11. 2020

Testovanie bude prebiehať počas soboty a nedele v priestoroch OÚ v sále kultúrneho domu, kde budú dve odberné miesta. Testovanie sa uskutoční v čase od 8:00-20:00.
Aby sa zabezpečil hladký priebeh testovania, odporúčame, aby sa v sobotu, 7.novembra, zúčastnili testovania obyvatelia domov so súpisnými číslami 1 až 270 a to nasledovne:
v čase od 8:00-12:00-súpisné čísla domov 1 až 90
v čase od 13:00-17:00-súpisné čísla domov 91-180
v čase od 17:30-20:00- súpisné čísla domov 181-270.
V časoch od 12-tej do 13-tej hodiny, rovnako od 16:00 do 16:30 hodiny bude prestávka.

V nedeľu 8. novembra odporúčame, aby sa testovania zúčastnili obyvatelia domov so súpisnými číslami 271 až 465 nasledovne:
v čase od 8:00-12:00-súpisné čísla 271-360
v čase od 13:00-17:00-súpisné čísla 361-410
v čase od 17:30-20:00-súpisné čísla 411-465

Prosíme všetkých občanov o zhovievavosť a trpezlivosť.
Taktiež prosíme o rešpektovanie pokynov a usmernení či už členov ozbrojených síl, policajného a hasičského zboru či dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení hladkého priebehu , bezpečnosti a ochrany občanov pri testovaní.
Na testovanie si je potrebné doniesť OP a deti do 14rokov zdravotnú kartičku poistenca.


O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

OZNAM

Dátum: 3. 11. 2020

Dňa 04.novembra 2020 bude MATRIČNÝ ÚRAD ZATVORENÝ.

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V OBCI - VYHODNOTENIE

Dátum: 3. 11. 2020

Celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 sa uskutočnilo 31.10.2020 a 01.11.2020 v sále KD, kde boli dva odberné miesta.
SPOLU TESTOVANÝCH 1275, z toho pozitívnych 15 (1,17 %)
Testovanie prebehlo úspešne.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách i samotnom testovaní - zdravotníkom, vojakom, policajtom, zamestnancom, dobrovoľníkom, členom miestnej občianskej poriadkovej služby, dobrovoľnému hasičskému zboru, personálu školskej jedálne.
Moje poďakovanie patrí aj Vám obyvateľom, že ste sa testovania zúčastnili, čím ste ukázali, že Vám záleží nielen na Vás, ale aj na Vašich blízkych a na všetkých, ktorých stretávate.

Stanislav Gallik, starosta obce

Testovanie - oznam

Dátum: 31. 10. 2020

Odberné miesta sa o 11:30 zatvárajú a znovu sa otvoria o 13:00

Testovanie-pripomienka

Dátum: 30. 10. 2020

Na testovanie je potrebné si so sebou vziať občianský preukaz.

Testovanie- INFORMÁCIE

Dátum: 29. 10. 2020

Testovanie bude prebiehať počas soboty a nedele v priestoroch OÚ v sále kultúrneho domu, kde budú dve odberné miesta. Testovanie sa uskutoční v čase od 7:00-21:30.
Aby sa zabezpečil hladký priebeh testovania, odporúčame, aby sa v sobotu, 31.októbra, zúčastnili testovania obyvatelia domov so súpisnými číslami 1 až 270 a to nasledovne:
v čase od 7:00-11:00-súpisné čísla domov 1 až 90
v čase od 12:00-16:00-súpisné čísla domov 91-180
v čase od 17:00-21:30 súpisné čísla domov 181-270.
V časoch od 11-tej do 12-tej hodiny, rovnako od 16-tej do 17-tej hodiny bude hodinová prestávka.

V nedeľu 1. novembra odporúčame, aby sa testovania zúčastnili obyvatelia domov so súpisnými číslami 271 až 465 nasledovne:
v čase od 7:00-11:00-súpisné čísla 271-360
v čase od 12:00-16:00-súpisné čísla 361-410
v čase od 17:00-21:30-súpisné čísla 411-465

Prosíme všetkých občanov o zhovievavosť a trpezlivosť.
Taktiež prosíme o rešpektovanie pokynov a usmernení či už členov ozbrojených síl, vojska, hasičského zboru či dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení hladkého priebehu , bezpečnosti a ochrany občanov pri testovaní.


O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

INŠTRUKTÁŽNE VIDEO - Metodika vykonávania plošného testovania na odbernom mieste

Dátum: 26. 10. 2020

Ministerstvo obrany SR zverejnilo inštruktážne video k metodike vykonávania plošného testovania na odbernom mieste.

OZNAM - zrušenie úradných hodín

Dátum: 23. 10. 2020

Obecný úrad v Slovenskej Vsi od 26.októbra 2020 až do odvolania RUŠÍ úradné hodiny
a úrad bude pre verejnosť ZATVORENÝ.

V prípade naliehavej záležitosti, ktoré neznesú odklad, verejnosť môže kontaktovať obecný úrad telefonicky na t.č.:

052/45931 22 – obecný úrad
0905 307 348 - starosta
0911 990 790 – matrika
0911 992 920 – koordinátor

alebo e-mailom na e-mailovej adrese: obecslovenskaves@gmail.com; obec@slovenskaves.info a v prípade potreby osobného kontaktu obecný úrad určí spôsob ďalšieho vybavenia danej veci.

Zobrazené 331-360 z 542

Zvozový kalendár

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8
9 10
11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 10.12.2023, 14:40:11

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332