Slovenská Ves
Slovenská Ves

Územný plán

 

ROK 1985

1-Sirsie_vztahy.JPG (1.97 MB)

2-Komplexny_urban_navrh.JPG (3.12 MB)

3-Navrh_dopravy.JPG (2.6 MB)

4-Navrh_TI.JPG (2.9 MB)

6-Zaber_PPF.JPG (3.53 MB

5-Navrh_funkcne_vyuzitie_pozemkov.JPG (2.1 MB)

61-Prehodnotenie_zaberu_PPF_1994.JPG (3.2 MB)

61-Prehodnotenie_zaberu_PPF_1994.JPG (3.2 MB)

ZaD1_UPN-Z_Slovenská Ves 2001

- ZaD1_UPN-Z_Slovenska_Ves.pdf (670.39 kB)

- 1-Legenda.pdf (239.08 kB)

- 1-Sirsie_vztahy.pdf (450.99 kB)

- 2-Komplexny_urban_navrh_5000.pdf (603.97 kB)

- 3A-Komplexny_urban_navrh.pdf (388.33 kB)

- 3B-Komplexny_urban_navrh.pdf (447.24 kB)

-3C-Komplexny_urban_navrh.pdf (395.43 kB)

- 3D-Komplexny_urban_navrh.pdf (419.29 kB)

- 3E-Komplexny_urban_navrh.pdf (256.41 kB)

-3-Legenda.pdf (224.04 kB)

-4A-Navrh_TI-elektro_plyn.pdf (294.96 kB)

- 4B-Navrh_TI-elektro_plyn.pdf (332.85 kB)

- 4C-Navrh_TI-elektro_plyn.pdf (269.51 kB)

- 4D-Navrh_TI-elektro_plyn.pdf (460.23 kB)

-4E-Navrh_TI-elektro_plyn.pdf (254.12 kB)

-4-Legenda.pdf (160.89 kB)

-5A-Navrh_TI-vodovod_kanalizacia.pdf (274.27 kB)

- 5B-Navrh_TI-vodovod_kanalizacia.pdf (334.69 kB)

- 5C-Navrh_TI-vodovod_kanalizacia.pdf (259.36 kB)

- 5D-Navrh_TI-vodovod_kanalizacia.pdf (441.23 kB)

- 5E-Navrh_TI-vodovod_kanalizacia.pdf (237.1 kB)

- 5-Legenda.pdf (134.5 kB)

- 6A-Vyhodnotenie_zaberov_PPF.pdf (305.07 kB)

-6B-Vyhodnotenie_zaberov_PPF.pdf (388.23 kB)

-6C-Vyhodnotenie_zaberov_PPF.pdf (327.86 kB)

-6D-Vyhodnotenie_zaberov_PPF.pdf (412.43 kB)

-6E-Vyhodnotenie_zaberov_PPF.pdf (240.71 kB)

- 6-Legenda.pdf (149.96 kB)

ZaD2_UPN-O_Slovenská Ves 2005

ZaD_Kamence_Vygoda0001.pdf (333.83 kB)

- ZaD_Kamence_Vygoda0002.pdf (280.88 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0003.pdf (311.09 kB)

- ZaD_Kamence_Vygoda0004.pdf (866.61 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0005.pdf (791.79 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0006.pdf (653.46 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0007.pdf (747.87 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0008.pdf (685.9 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0009.pdf (835.85 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0010.pdf (638.67 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0011.pdf (550.9 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0012.pdf (496.52 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0013.pdf (625.76 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0014.pdf (662.05 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0015.pdf (827.57 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0016.pdf (588.83 kB)

-ZaD_Kamence_Vygoda0017.pdf (829.04 kB)

- ZaD_Kamence_Vygoda0018.pdf (685.48 kB)

- ZaD_Kamence_Vygoda0019.pdf (674.75 kB)

- ZaD_Kamence_Vygoda0020.pdf (528.35 kB)

- ZaD_Kamence_Vygoda0021.pdf (596.96 kB)

- 1-Sirsie_vztahy.pdf (166.89 kB)

-2-Sirsie_vztahy_Ekologia.pdf (136.34 kB)

- 3-Sirsie_vztahy_Geobotanicke_jednoky.pdf (299.26 kB)

- 4-Sirsie_vztahy_OP.pdf (220.46 kB)

- 5-Vyhodnotenie_zaberov_PPF.pdf (222.66 kB)

- Komplexny_urban_navrh_2000.pdf (319.73 kB)

- Komplexny_urban_navrh_5000.pdf (207.72 kB)

- L_komplexny_urban_navrh.pdf (67.55 kB)

- Legenda_1-5.pdf (66.04 kB)

- Navrh_doprava_2000.pdf (306.77 kB)

- Navrh_TI-elektro_2000.pdf (311.98 kB)

- Navrh_TI-kanalizacia_2000.pdf (307.6 kB)

- Pohlady_objektu.pdf (141.4 kB)

- Riesene_uzemie_2000.pdf (181.09 kB)

ZaD3_UPN-O_Slovenská Ves 2005

-1aF-Sirsie_vztahy.pdf (4.65 MB)

- 1F-Navrh_ochrany_prirody_a_tvorby krajiny.pdf (4.58 MB)

-1-Legenda.pdf (2.11 MB)

- 1-Sirsie_vztahy.pdf (339.03 kB)

- 2-Komplexny_urban_navrh_5000.pdf (741.26 kB)

- 3A-Komplexny_urban_navrh.pdf (204.91 kB)

- 3C-Komplexny_urban_navrh.pdf (345.91 kB)

- 3D-Komplexny_urban_navrh.pdf (455.07 kB)

- 3F-Komplexny_urban_navrh.pdf (262.96 kB)

- 3-Legenda.pdf (462.17 kB)

- 4A-Navrh_TI-elektro_plyn.pdf (187.91 kB)

- 4C-Navrh_TI-elektro_plyn.pdf (340.41 kB)

- 4F-Navrh_TI-elektro_plyn.pdf (289.64 kB)

- 4-Legenda.pdf (242.49 kB)

- 5C-Navrh_TI-vodovod_kanalizacia.pdf (338.2 kB)

- 5-Legenda.pdf (191.63 kB)

- 6A-Vyhodnotenie_zaberov_PPF.pdf (191.97 kB)

- 6C-Vyhodnotenie_zaberov_PPF.pdf (341.25 kB)

- 6D-Vyhodnotenie_zaberov_PPF.pdf (454.94 kB)

- 6F-Vyhodnotenie_zaberov_PPF.pdf (208.6 kB)

- 6-Legenda.pdf (242.25 kB)

- 7ACD-Schema_VPS.pdf (669.12 kB)

- 7F-Schema_VPS.pdf (282.68 kB)

-ZaD3_UPN-O_Slovenska_Ves.pdf (379.65 kB)

ZaD4_UPN-O_Slovenská Ves 2007

-5-Komplexny_urban_navrh_5000.pdf (218.93 kB)

- 6-Komplexny_urban_navrh_2000.pdf (233.45 kB)

- 7-Navrh_TI-kanalizacia_2000.pdf (230.99 kB)

-8-Navrh_TI-elektro_2000.pdf (237.07 kB)

- 9-Navrh_dopravy_2000.pdf (234.06 kB)

- 10-Vyhodnotenie_zaberov_PPF_2000.pdf (200.82 kB)

-ZaD_Pod_Magurou_20060001.pdf (256.71 kB)

-ZaD_Pod_Magurou_20060002.pdf (269.63 kB)

-ZaD_Pod_Magurou_20060003.pdf (743.71 kB)

-ZaD_Pod_Magurou_20060004.pdf (696.19 kB)

-ZaD_Pod_Magurou_20060005.pdf (659.46 kB)

- ZaD_Pod_Magurou_20060006.pdf (702.81 kB)

- ZaD_Pod_Magurou_20060007.pdf (715.57 kB)

-ZaD_Pod_Magurou_20060008.pdf (636.19 kB)

-ZaD_Pod_Magurou_20060009.pdf (470.4 kB)

- ZaD_Pod_Magurou_20060010.pdf (656.07 kB)

-ZaD_Pod_Magurou_20060011.pdf (530.49 kB)

-ZaD_Pod_Magurou_20060012.pdf (443.66 kB)

-ZaD_Pod_Magurou_20060013.pdf (409.72 kB)

Návrh ZaD č. 6 ÚPN-O Slovenská Ves

- ZaD6_UPN_Sl-Ves_Sprievodna_sprava.pdf (2.8 MB)

- 1A-Širšie_vztahy_KU.pdf (163.94 kB)

- 1B-Širšie_vztahy_KU.pdf (157.78 kB)

-1L-Širšie_vztahy_KU.pdf (104.55 kB)

- 2A-Komplexny_urban_navrh.pdf (305.91 kB)

- 2B-Komplexny_urban_navrh.pdf (188.4 kB)

-2L-Komplexny_urban_navrh.pdf (106.22 kB)

- 3A-Komplexny_urban_navrh.pdf (175.66 kB)

- 3B-Komplexny_urban_navrh.pdf (176.8 kB)

- 3C-Komplexny_urban_navrh.pdf (149.45 kB)

- 3D-Komplexny_urban_navrh.pdf (192.5 kB)

-3L-Komplexny_urban_navrh.pdf (157.15 kB)

- 4A-Navrh_TI-elektro, plyn.pdf (154.05 kB)

- 4C-Navrh_TI-elektro, plyn.pdf (136.13 kB)

- 4D-Navrh_TI-elektro, plyn.pdf (170.29 kB)

- 4L-Navrh_TI-elektro, plyn.pdf (112.41 kB)

- 5A-Navrh_TI-vodovod, kanalizacia.pdf (160.42 kB)

- 5D-Navrh_TI-vodovod, kanalizacia.pdf (156.12 kB)

- 5L-Navrh_TI-vodovod, kanalizacia.pdf (91.82 kB)

- 6A-Vyhodnotenie_zaberov_PP.pdf (145.65 kB)

-6C-Vyhodnotenie_zaberov_PP.pdf (131.06 kB)

- 6D-Vyhodnotenie_zaberov_PP.pdf (155.34 kB)

- 6L-Vyhodnotenie_zaberov_PP.pdf (96.11 kB)

-7-Shema_VPS.pdf (294.34 kB)

- 8-Širšie_vztahy.pdf (397.42 kB)

Návrh ZaD č. 6 - upravený

- ZaD6_UPN_Sl-Ves_Sprievodna_sprava.pdf (2.12 MB)

-1A-Širšie_vztahy_KU.pdf (180.01 kB)

- 1B-Širšie_vztahy_KU.pdf (163.53 kB)

-1L-Širšie_vztahy_KU.pdf (110.08 kB)

-2A-Komplexny_urban_navrh.pdf (319.41 kB)

-2B-Komplexny_urban_navrh.pdf (195.99 kB)

- 2L-Komplexny_urban_navrh.pdf (126.93 kB)

-3A-Komplexny_urban_navrh.pdf (285.21 kB)

-3B-Komplexny_urban_navrh.pdf (208.38 kB)

-3D-Komplexny_urban_navrh.pdf (184.28 kB)

-3L-Komplexny_urban_navrh.pdf (175.67 kB)

-4A-Navrh_TI-elektro, plyn.pdf (237.36 kB)

-4D-Navrh_TI-elektro, plyn.pdf (173.61 kB)

-4L-Navrh_TI-elektro, plyn.pdf (117.55 kB)

-5A-Navrh_TI-vodovod, kanalizacia.pdf (241.68 kB)

- 5D-Navrh_TI-vodovod, kanalizacia.pdf (197.65 kB)

-5L-Navrh_TI-vodovod, kanalizacia.pdf (94.83 kB)

- 6A-Vyhodnotenie_zaberov_PP.pdf (221.28 kB)

- 6D-Vyhodnotenie_zaberov_PP.pdf (154.03 kB)

- 6L-Vyhodnotenie_zaberov_PP.pdf (97.02 kB)

- 7L-Shema_VPS.pdf (113.24 kB)

- 7-Shema_VPS.pdf (306.77 kB)

8-Širšie_vztahy.pdf (397.29 kB)

Návrh ZaD č. 6 - 2 úprava

ZaD6_UPN_Sl-Ves_Sprievodna_sprava.pdf (3.24 MB)

1A-Širšie_vztahy_KU.pdf (620.2 kB)

1B-Širšie_vztahy_KU.pdf (162.96 kB)

1L-Širšie_vztahy_KU.pdf (115.08 kB)

2A-Komplexny_urban_navrh.pdf (751.62 kB)

2B-Komplexny_urban_navrh.pdf (209.35 kB)

2L-Komplexny_urban_navrh.pdf (130.42 kB)

3A-Komplexny_urban_navrh.pdf (288.73 kB)

3B-Komplexny_urban_navrh.pdf (610 kB)

3D-Komplexny_urban_navrh.pdf (187.28 kB)

3E-Komplexny_urban_navrh.pdf (605.71 kB)

3L-Komplexny_urban_navrh.pdf (190.19 kB)

4A-Navrh_TI-elektro, plyn.pdf (237.84 kB)

4D-Navrh_TI-elektro, plyn.pdf (176.14 kB)

4L-Navrh_TI-elektro, plyn.pdf (117.27 kB)

5A-Navrh_TI-vodovod, kanalizacia.pdf (243.4 kB)

5D-Navrh_TI-vodovod, kanalizacia.pdf (172.76 kB)

5L-Navrh_TI-vodovod, kanalizacia.pdf (94.3 kB)

6A-Vyhodnotenie_zaberov_PP.pdf (231.85 kB)

6D-Vyhodnotenie_zaberov_PP.pdf (168.19 kB)

6L-Vyhodnotenie_zaberov_PP.pdf (99.24 kB)

7A-Shema_VPS.pdf (774.52 kB)

7B-Shema_VPS.pdf (206.47 kB)

7L-Shema_VPS.pdf (132.82 kB)

8-Širšie_vztahy.pdf (895.11 kB)

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Videá z regiónu

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 8.3.2021, 20:11:20

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom