Slovenská Ves
Slovenská Ves

Zamestnanci

Stanislav Gallik

Starosta obce, štatutárny orgán obce
Telefón: 0905 307 348
E-mail: stanko.gallik@gmail.com

Mgr. Gabriela Kapolková

Sekretariát starostu, referentka pre rozhodnutia, posudky sociálnej agendy, drobné stavby, znečisťovanie ovzdušia, zástup matrík, overovanie podpisov, orgány obce (obecné zastupiteľstvo), podateľňa.
Telefón: 052/4593122
E-mail: info@slovenskaves.info

Mgr. Lýdia Pisarčíková

Referentka pre vedenie personálnej a mzdovej agendy, podateľňa, správa daní a poplatkov, daňové exekúcie, cintorínska agenda, tvorba smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce Slovenská Ves.
Telefón: 052/4593122
E-mail: dane@slovenskaves.info

Gabriela Matějovská

Matrika a evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov a listín, evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov, rozhodnutia o súpisnom čísle, posudky pre políciu, pokladňa obecného úradu.
Telefón: 0911 990 790
E-mail: matrika.slovenskaves@gmail.com

Mária Patakyová

Účtovníčka obecného úradu, rozpočet obce, majetok obce a výkazníctvo.
Telefón: 052/4593122
E-mail: ekonom@slovenskaves.info

Dušan Pospišil

Aktivačná činnosť, koordinovanie, vedenie písomnej agendy aktivačnej činnosti, obsluha kotlov, drobné údržbárske práce.
Telefón: 0911 992 920

Mária Scholtzová

Obecná knižnica a správa knižného fondu.
 

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je piatok, 9.6.2023, 20:27:33

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332