Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie
RSS

Výber jazyka

Slovenská ves
Slovenská ves

Zamestnanci

Stanislav Gallik

Starosta obce
Tel: 0908068 261
Email: stanko.gallik@gmail.com
 

Mária Scholtzová

Správa daní a poplatkov, podateľňa, cintorínska agenda
Tel: 052/4593122
Email:

 

Mgr. Gabriela Kapolková

Rozhodnutia, posudky sociálnej agendy, drobné stavby, overovanie podpisov a listín, výrub stromov, znečisťovanie ovzdušia, orgány obce (OZ,OR),zastup.matrík, sekretariát starostu, podateľna
Tel: 052/4593122
Email: g.kapolkova@gmail.com

 

Mgr. Lýdia Hodalová

Vedenie mzdovej agendy zamestnancov, vedenie personálnej agendy zamestnancov, správa daní a poplatkov, podateľňa (evidencia pošty), cintorínska agenda, inkasov. popl.,daní, kontr. a tvorba smerníc VZN obec. úradu, správa daní
Tel: 052/4593122
Email: obecslovenskaves@gmail.com

 

Gabriela Matějovská

Vedenie matrík, overovanie podpisov a listín, evidencia obyvateľov, domov a bytov,
evidencia SHR, rozhodnutia o súp. čísle, posudky pre súdy a políciu, pokladňa OcÚ
Tel: 052/4593122
Email: matrika.slovenskaves@gmail.com

 

Mária Patakyová

Vedenie účtovníctva, rozpočet obce, majetok obce, výkazníctvo
Tel: 052/4593122
Email: obecslovenskaves@gmail.com

 

Dušan Pospišil

Koordinovanie evid.nezamest., vedenie písomnej agendy AČ, obsluha kotlov ÚK, drobné údržb. práce
Tel: 052/4593122
Email: obecslovenskaves@gmail.com

 

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Videá z regiónu

Dátum a čas

Dnes je utorok, 17.9.2019, 23:08:52

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom