Slovenská Ves
Slovenská Ves

Zamestnanci

Stanislav Gallik

Starosta obce, štatutárny orgán obce
Telefón: 0908 068 261
E-mail: stanko.gallik@gmail.com
 

Mgr. Gabriela Kapolková

Sekretariát starostu, drobné stavby a rozhodnutia, posudky sociálnej agendy, výrub stromov, znečisťovanie ovzdušia, obecné zastupiteľstvo, zastupovanie matrík, overovanie podpisov a listín, archív. 
Telefón: 052/4593122
E-mail: 

 

Mgr. Lýdia Hodalová

Sekretariát starostu, vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov, podateľňa obecného úradu (evidencia pošty), správa daní a poplatkov, cintorínska agenda, smernice a všeobecne záväzné nariadenia obce Slovenská Ves.
Telefón: 052/4593122
E-mail: 

 

Gabriela Matějovská

Vedenie matrík, overovanie podpisov a listín, evidencia obyvateľov, domov a bytov, evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov, rozhodnutia o súpisnom čísle, posudky pre súdy a políciu, pokladňa obecného úradu.
Telefón: 052/4593122
E-mail: matrika.slovenskaves@gmail.com

 

Mária Patakyová

Vedenie účtovníctva obce, rozpočet obce, majetok obce, výkazníctvo.
Telefón: 052/4593122
E-mail: 

 

Dušan Pospišil

Koordinovanie evidovaných nezamestnaných, vedenie písomnej agendy aktivačných pracovníkov, obsluha kotlov ústredného kúrenia, drobné údržbárske práce.
Telefón: 
E-mail: 

 

Mária Scholtzová

Obecná knižnica a správa knižného fondu.
 

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Videá z regiónu

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 23.1.2020, 18:30:21

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom