Slovenská Ves
Slovenská Ves

Slovenská Ves a okolie

Slovenská Ves – Vojňany – Vygoda – Kríž – Slovenská Ves

 • 13 km
 • MTB, asfalt + lesná cesta, ľahká

Zo Slovenskej Vsi po hlavnej ceste smerom na Spišskú Starú Ves, po 250 m pri cintoríne doprava, okolo cintorína na poľnú cestu smerom k družstvu, za družstvom cez potok na starú asfaltovú cestu, po nej až do Vojnian, cez potok na hlavnú cestu doľava a asi 1,5 km na križovatku s cestou do Spišskej Starej Vsi. Pokračujeme ďalej rovno po úzkej asfaltke okolo dreveníc Vygoda asi 3 km na rázcestie pri kríži. Doľava po žltej cyklotrase chvíľu strmší zjazd a ďalej cez lúku po poľnej ceste, okolo židovského cintorína až do Slovenskej Vsi.

Slovenská Ves – Smrečiny – Slovenská Ves

 • 16 km
 • MTB, lesná cesta, ťažká

Zo Slovenskej Vsi po hlavnej ceste smerom na Spišskú Starú Ves k družstvu, doľava na poľnú cestu (stále po žltej cyklotrase), okolo židovského cintorína, ďalej stále po poľnej ceste, potom asi 700 m cez lúku a lesnou cestou na rázcestie pri kríži. Ďalej stále po žltej strmým výšľapom až na hrebeň Spišskej Magury. Na hrebeni doľava ešte asi 200 m na odbočku Smrečiny. Tu doľava na zelenú jednosmernú cyklotrasu, strmým zjazdom po lesnej ceste na skládku a odtiaľ asi 1,2 km po lesnej asfaltke na rázcestie pri kríži, tu doprava po žltej cyklotrase do Slovenskej Vsi.

Slovenská Ves – Lendak – cyklochodník – rezervoár – elektráreň – Slovenská Ves

 • 16 km
 • asfalt (Lendak – cyklochodník, poľná cesta), ľahká

Zo Slovenskej Vsi po zelenej cyklotrase do Lendaku, tu doľava na žltú cyklotrasu po poľnej ceste cez most cez rieku Belá (Wilbach), za mostom doprava (stále po žltej) cez polia na cyklochodník, doľava po cyklochodníku na križovatku Spišská Belá – rezervoár, tu doľava na žltú cyklotrasu, okolo malej vodnej elektrárne a do Slovenskej Vsi.

Sl. Ves – Vojňany – Toporec – Toporecké sedlo – Magurské sedlo – Slovenská Ves

 • 25,5 km
 • asfalt, stredná

Zo Slovenskej Vsi po hlavnej ceste smerom na Spišskú Starú Ves, po 250 m pri cintoríne doprava, okolo cintorína na poľnú cestu smerom k družstvu, za družstvom cez potok na starú asfaltovú cestu, po nej až do Vojnian, cez potok na hlavnú cestu. Doprava smerom na Podhorany, pred Podhoranmi doľava na starú asfaltovú cestu chvíľu dokopca, potom krátky zjazd do Toporca. Tu doľava a tiahlym stúpaním do Toporeckého sedla (zelená cyklotrasa), v sedle doľava na modrú cyklotrasu do Magurského sedla, na križovatke s hlavnou cestou doľava po hlavnej ceste zjazd až do Slovenskej Vsi.

Slovenská Ves – Rezervoár – Sedem potokov – Altánok nad Mlynčekmi – Kežmarské Žľaby – Tatranská Kotlina – Lendak – Slovenská Ves

 • 30 km
 • asfalt, ľahká

Zo Slovenskej Vsi po žltej cyklotrase okolo malej vodnej elektrárne a rezervoáru na cyklochodník. Tu doprava po cyklochodníku až na odbočku Sedem potokov. Doľava na starú lesnú asfaltku (žltá cyklotrasa) na rázcestie pri altánku nad Mlynčekmi. Tu doprava na modrú cyklotrasu do Kežmarkých Žľabov a odtiaľ doprava zjazd do Tatranskej Kotliny. Prejdeme až na koniec Tatranskej Kotliny smerom na Ždiar a tu doprava na zelenú cyklotrasu do Lendaku a do Slovenskej Vsi.

Slovenská Ves – Smrečiny – Bachledova dolina – Tatranská Kotlina – Slovenská Ves

 • 31 km
 • MTB, ťažká

Zo Slovenskej Vsi po hlavnej ceste smerom na Spišskú Starú Ves k družstvu, doľava na poľnú cestu (stále po žltej cyklotrase), okolo židovského cintorína, ďalej stále po poľnej ceste, potom asi 700 m cez lúku a lesnou cestou na rázcestie pri kríži. Ďalej stále po žltej strmým výšľapom až na hrebeň Spišskej Magury. Na hrebeni doľava ešte asi 200 m na odbočku Smrečiny. Pokračujeme ďalej po hrebeni (modrá cyklotrasa) cez vrchol Smrečín, neskôr okolo vyhliadkovej veže k vrchnej stanici sedačkovej lanovky v Bachledovej doline. Tu doľava niektorou zo zjazdových tratí Bikeparku dole do Bachledovaj doliny a ďalej až na križovatku z hlavnou cestou. Odbočíme doprava smerom na Ždiar a asi po 500 m doľava cez most na križovatku zo zelenou cyklotrasou. Tu doľava a po starej asfaltke cez Tatranskú Kotlinu a Lendak do Slovenskej Vsi.

Slovenská Ves – Magurské sedlo – Pri tablici – Ždiar – Slovenská Ves

 • 48 km
 • MTB, ťažká

Zo Slovenskej Vsi po hlavnej ceste smerom na Spišskú Starú Ves asi 8,5 km do Magurského sedla. Tu odbočíme doľava na lesnú cestu (modrá cyklotrasa), ktorá nás povedie hrebeňom Spišskej Magury cca 18,5 km až k rázcestiu pri tablici. Tu doľava buď zelenou po asfaltke, alebo kratšou žltou po lesnej ceste k lyžiarskemu stredisku Ždiar – Príslop. Ďalej doprava cez lúku (zelená cyklotrasa) a strmým zjazdom chodníkom v lese dole do Monkovej doliny a dole stále po zelenej do Ždiaru, Tatranskej Kotliny, Lendaku a Slovenskej Vsi.

Slovenská Ves – Toporec – Toporčík – Ihľany – Zaľubica – Kežmarok – Spišská Belá – Slovenská Ves

 • 49 km
 • asfalt, stredná

Zo Slovenskej Vsi po hlavnej ceste smerom na Spišskú Starú Ves, po 250 m pri cintoríne doprava, okolo cintorína na poľnú cestu smerom k družstvu, za družstvom cez potok na starú asfaltovú cestu, po nej až do Vojnian, cez potok na hlavnú cestu. Doprava smerom na Podhorany, pred Podhoranmi doľava na starú asfaltovú cestu chvíľu do kopca, potom krátky zjazd do Toporca. Tu doprava asi 2,5 km na križovatku s hlavnou cestou. Na križovatke rovno na most cez rieku Poprad do Holumnice, ďalej cez Jurské do Ihlian. Tu na cyklotrasu smerom do Ľubice – cez sedlo pod Bleskovcom, tankovú strelnicu a Zaľubicu. Z Ľubice do Kežmarku a po cyklotrase alebo po hlavnej ceste cez Strážky do Spišskej Belej, na cyklochodník k rezervoáru a okolo malej vodnej elektrárne do Slovenskej Vsi.

Slovenská Ves – Lendak – Malá Poľana – Spišské Hanušovce – Jezersko – Jezersko Jazero – Magurka – Ždiar – Slovenská Ves

 • 53,5 km
 • MTB, ťažká

Zo Slovenskej Vsi po zelenej cyklotrase do Lendaku, na križovatke so žltou pri obecnom úrade doprava a po žltej tiahlym, ďalej už dosť prudkým stúpaním lesnou cestou až na hrebeň Spišskej Magury k vyhliadkovej veži. Na hrebeni doľava okolo vrchnej stanice sedačkovej lanovky (modrá cyklotrasa) k rázcestiu Malá Poľana. Tu doprava na žltú na križovatku Pod Hrbom a ďalej po zelenej zjazd do Spišských Hanušoviec. Na hlavnej ceste doprava asi 2 km a doprava do obce Jezersko. V dolnej časti obce po zelenej cyklotrase doľava na lesnú cestu strmým výšľapom ponad Jezerské jazero, ďalej už nie tak strmo traverzovou cestou cez zjazdovky na križovatku Pod Hrbom. Tu doľava na žltú a hore na hrebeň Spišskej Magury – Malá Poľana. Na hrebeni doprava po modrej hrebeňovej cyklotrase na vrchol Magurky. Tu doľava na žltú a zjazd do Ždiaru. V Ždiari  doľava na zelenú cyklotrasu, cez Tatranskú Kotlinu a Lendak do Slovenskej Vsi.

Slovenská Ves – Magurské sedlo – Spišské Hanušovce – Osturňa – Ždiar – Slovenská Ves

 • 60 km
 • asfalt, stredná

Zo Slovenskej Vsi po hlavnej ceste smerom na Spišskú Starú Ves, cez Magurske sedlo, Reľov do Spišských Hanušoviec. Tu doľava (zelená cyklotrasa) cez Hanušovské sedlo, Veľkú Frankovú do Osturne. V Osturni odbočíme doľava (stále po zelenej) a dlhým výšľapom až na rázcestie Pri tablici. Pokračujeme po zelenej cez Ždiar, Tatranskú Kotlinu a Lendak do Slovenskej Vsi.

Slovenská Ves – Smrečiny – Malá Poľana – Malá Franková – Veľká Franková – Kacwin – Niedzica – Spišská Stará Ves – Hanušovské sedlo – Malá Poľana – Bachledova – Slovenská Ves

 • 74,5 km
 • MTB,ťažká

Zo Slovenskej Vsi po hlavnej ceste smerom na Spišskú Starú Ves k družstvu, doľava na poľnú cestu (stále po žltej cyklotrase), okolo židovského cintorína, ďalej stále po poľnej ceste, potom asi 700 m cez lúku a lesnou cestou na rázcestie pri kríži. Ďalej stále po žltej strmým výšlapom až na hrebeň Spišskej Magury. Na hrebeni doľava ešte asi 200 m na odbočku Smrečiny. Pokračujeme ďalej po hrebeni (modrá cyklotrasa) cez vrchol Smrečín, neskôr okolo vyhliadkovej veže k vrchnej stanici sedačkovej lanovky v Bachledovej doline. Ďalej po modrej cez Malú Poľanu k odbočke do Malej Frankovej. Tu odbočíme doprava na žltú cyklotrasu, ktorou zídeme do Malej Frankovej a odtiaľ po hlavnej ceste do Veľkej Frankovej. Na križovatke doľava smerom na Osturňu a po cca 1 km doprava na cyklotrasu do Kacwina, ďalej do Niedzice a okolo Czorsztynskiego jazera do Lysej nad Dunajcom a do Spišskej Starej Vsi. Tu doprava na lesnú cestu (žltá cyklotrasa), výšľap do Hanušovského sedla a ďalej po žltej stále hore až na Malú Poľanu – hrebeň Spišskej Magury. Na hrebeni odbočíme doľava (modrá hrebeňová cyklotrasa) k hornej stanici sedačkovej lanovky a odtiaľ niektorou zo zjazdových tratí bikeparku dole do Bachledovej doliny a ďalej až na križovatku s hlavnou cestou. Na križovatke doľava do Tatranskej Kotliny, cez Lendak do Slovenskej Vsi.

 

www.mountainbiking.sk

Dátum vloženia: 26. 6. 2019 1:17
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 6. 2019 1:18
Autor:

Zvozový kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 1 2
3 4 5

Virtuálny cintorín

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je streda, 17.4.2024, 20:49:45

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332