Slovenská Ves
Slovenská Ves

VZN

2023

2022

VZN 12022

VZN_1_2022_stravovanie - finančné pásmo 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,4 kB
Stiahnuté: 71×

VZN 22022 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN22022 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,14 kB
Stiahnuté: 52×

VZN32022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠZ

VZN_3_2022_prevádzka a mzdy_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,52 kB
Stiahnuté: 47×

VZN42022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v ŠJ

VZN_4_2022_stravovanie – finančné pásmo 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,19 kB
Stiahnuté: 40×

Zásady poskytovania jednorazového FP pri nástupe dieťaťa na PšD a žiaka deviateho ročníka ZŠ s MŠ Slovenská Ves

zasady poskytovania príspevku 1 r. a 9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,82 MB
Stiahnuté: 124×

2021

VZN 22021 dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠZ

VZN_22021_prevádzka a mzdy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,9 kB
Stiahnuté: 91×

2020

VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

VZN_1_2020_TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,37 kB
Stiahnuté: 166×

VZN č. 2/2020 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Slovenská Ves

VZN_2_2020_pes.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,36 kB
Stiahnuté: 181×

VZN č. 3/2020 o miestnej dani za používanie verejného priestranstva na území obce Slovenská Ves

VZN_3_2020_verejne_priestranstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142 kB
Stiahnuté: 185×

VZN č. 4/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Slovenská Ves

VZN_4_2020_DzN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,81 kB
Stiahnuté: 210×

VZN č. 5/2020 o dani za ubytovanie na území obce Slovenská Ves

VZN_5_2020_ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,83 kB
Stiahnuté: 174×

2019

VZN 12019 - zápis dieťaťa

VZN_1_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,13 kB
Stiahnuté: 232×

VZN 22019 - výška príspevku

VZN 22019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,79 kB
Stiahnuté: 243×

VZN 32019 ochrana verejnej zelene

VZN o ochrane verejnej zelene 32019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,21 kB
Stiahnuté: 215×

VZN 42019 - referendum

VZN referendum 42019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,92 kB
Stiahnuté: 218×

VZN 52019 výška dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠZ, ktorých zriaďovateľom je obec

VZN_5_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,48 kB
Stiahnuté: 218×

VZN 62019 MD a MP za KO a DSO

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO č. 62019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456 kB
Stiahnuté: 299×

VZN návrh 2019 referendum

VZN návrh 2019 referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,14 kB
Stiahnuté: 254×

VZN návrh 2019 zeleň

VZN návrh 2019 zeleň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,19 kB
Stiahnuté: 227×

VZN návrh č. 1-2019 zápis

VZN návrh č. 1-2019 zápis.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,27 kB
Stiahnuté: 240×

VZN návrh č. 2-2019 prispevok jedáleň

VZN návrh č. 2-2019 prispevok jedáleň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,95 kB
Stiahnuté: 260×

VZN72019

VZN- odpad.vody-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,36 kB
Stiahnuté: 231×

2018

VZN 1-2018

VZN 1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,16 kB
Stiahnuté: 224×

VZN 2-2018

VZN 2-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,59 kB
Stiahnuté: 206×

2017

VZN 1-2017 – Zápis detí do ZŠ

VZN 1-2017 – Zápis detí do ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,2 kB
Stiahnuté: 215×

VZN 2-2017 výška dotácie

VZN 2-2017 výška dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,83 kB
Stiahnuté: 170×

VZN 3-2017 výška príspevku

VZN 3-2017 výška príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,31 kB
Stiahnuté: 194×

2016

VZN 1-2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka

VZN 1-2016 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,1 kB
Stiahnuté: 216×

VZN 3-2016 dotácia

VZN 3-2016 dotácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,87 kB
Stiahnuté: 217×

VZN 4-2016 príspevok

VZN 4-2016 príspevok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,08 kB
Stiahnuté: 192×

VZN 5-2016 miestne dane

VZN 5-2016 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 726,71 kB
Stiahnuté: 185×

VZN odpady 01.07.2016

VZN odpady 01.07.2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Stiahnuté: 199×

2015

Dodatok č. 1 k VZN 3-2014 školský klub

Dodatok č. 1 k VZN 3-2014 školský klub.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,67 kB
Stiahnuté: 163×

VZN 1-2015 o podmienkach poskytovania dotácií

VZN 1-2015 o podmienkach poskytovania dotácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,83 MB
Stiahnuté: 189×

VZN 2-2015 vypušťanie odpadových vôd

VZN 2-2015 vypušťanie odpadových vôd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,62 MB
Stiahnuté: 336×

VZN 3-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN 3-2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,68 MB
Stiahnuté: 198×

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 737,55 kB
Stiahnuté: 204×

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,49 kB
Stiahnuté: 182×

2014

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 877,66 kB
Stiahnuté: 183×

VZN o určení výšky príspevku

VZN o určení výšky príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 871,94 kB
Stiahnuté: 182×

2013

VZN nebytové priestory

VZN nebytové priestory.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB
Stiahnuté: 215×

VZN určenie výšky dotácie

VZN určenie výšky dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 864,61 kB
Stiahnuté: 174×

VZN určenie výšky príspevku

VZN určenie výšky príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 772,96 kB
Stiahnuté: 179×

2012

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,26 MB
Stiahnuté: 240×

VZN o podnikateľskej činnosti určeni času predaja

VZN o podnikateľskej činnosti určeni času predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,72 MB
Stiahnuté: 352×

VZN stočné

VZN stočné.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 627,78 kB
Stiahnuté: 164×

VZN určenie výšky dotácie

VZN určenie výšky dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 835,06 kB
Stiahnuté: 580×

VZN výška príspevku

VZN výška príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 860,13 kB
Stiahnuté: 168×

2011

VZN hazardné hry

VZN hazardné hry.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 459,01 kB
Stiahnuté: 186×

VZN miestne dane 2011

VZN miestne dane 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,17 MB
Stiahnuté: 193×

VZN podmienky predaja 2011

VZN podmienky predaja 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB
Stiahnuté: 199×

VZN škola 2011-6

VZN škola 2011-6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 770,33 kB
Stiahnuté: 161×

VZN škola 2011-7

VZN škola 2011-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 871,09 kB
Stiahnuté: 197×

2009

VZN o miestnych daniach

VZN o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,91 MB
Stiahnuté: 185×

VZN o nakladaní s odpadmi

VZN o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,68 MB
Stiahnuté: 359×

VZN sociálne služby

VZN sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,73 MB
Stiahnuté: 217×

VZN trhový poriadok

VZN trhový poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,29 MB
Stiahnuté: 180×

2008 a staršie

VZN cintorín

VZN cintorín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,06 kB
Stiahnuté: 228×

VZN ovzdušie

VZN ovzdušie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,85 kB
Stiahnuté: 157×

Zvozový kalendár

Október 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29
30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
14 15
16 17 18
19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 1.10.2023, 23:53:55

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332