Slovenská Ves
Slovenská Ves

Aktuality

Zobrazeno 91-120 z 285

Testovanie- INFORMÁCIA

Dátum: 18. 11. 2020

Testovanie bude dobrovoľné a uskutoční sa v dňoch 21.11 a 22.11.(t.j. v sobotu a v nedeľu), v sále kultúrneho domu v čase od 8:00- 20:00.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 18. 11. 2020

Vyhlášky ÚVZ SR, čiastka 16

Mobilné odberné miesto v okrese Kežmarok- INFORMÁCIA

Dátum: 16. 11. 2020

Na základe zmluvy o spolupráci medzi MZ SR a Nemocnicou MUDr. V. Alexandra Kežmarok, n.o. k prevádzkovaniu mobilných odberných miest (MOM) je na území okresu Kežmarok od 16.11.2020 (pondelok) zatiaľ do 20.11.2020 (piatok) vytvorené jedno mobilné odberové miesto pre testovanie občanov antigénovými testami v časovom rozmedzí každý deň od 12:30 hod. do 16:30 hod. Dňa 17.11.2020 (štátny sviatok) sa odbery prostredníctvom antigénových testov v uvedený deň uskutočňovať nebudú.

Miesto realizovania tejto služby je za budovou nemocnice s odbočkou z hlavnej cesty I/66.

Núdzový stav - zmena času trvania

Dátum: 12. 11. 2020

Na základe Uznesenia vlády SR č. 718 zo dňa 11. novembra 2020 sa s účinnosťou od 15.11.2020 v čase od 00:00 hod. v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl.5 ústavného zákona č. 227/2020 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v zn.n.p. schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30.septembra 2020 predlžuje na ďalších 45 dní.

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU - ZMENA

Dátum: 11. 11. 2020

Zber separovaného odpadu v našej obci sa uskutoční dňa 18. novembra 2020

OZNAM

Dátum: 9. 11. 2020

Od 09. novembra 2020 do 14. novembra 2020 bude MATRIČNÝ ÚRAD ZATVORENÝ.

Výsledky druhého kola testovania v Slovenskej Vsi

Dátum: 9. 11. 2020

Celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 v dňoch 07. a 08. novembra 2020 sa v našej obci uskutočnilo v sále KD v dvoch odberných miestach.
Spolu testovaných 1204, z toho 16 pozitívnych (1,33%).

Testovanie 7.11-8.11-OZNAM

Dátum: 5. 11. 2020

Testovanie bude prebiehať počas soboty a nedele v priestoroch OÚ v sále kultúrneho domu, kde budú dve odberné miesta. Testovanie sa uskutoční v čase od 8:00-20:00.
Aby sa zabezpečil hladký priebeh testovania, odporúčame, aby sa v sobotu, 7.novembra, zúčastnili testovania obyvatelia domov so súpisnými číslami 1 až 270 a to nasledovne:
v čase od 8:00-12:00-súpisné čísla domov 1 až 90
v čase od 13:00-17:00-súpisné čísla domov 91-180
v čase od 17:30-20:00- súpisné čísla domov 181-270.
V časoch od 12-tej do 13-tej hodiny, rovnako od 16:00 do 16:30 hodiny bude prestávka.

V nedeľu 8. novembra odporúčame, aby sa testovania zúčastnili obyvatelia domov so súpisnými číslami 271 až 465 nasledovne:
v čase od 8:00-12:00-súpisné čísla 271-360
v čase od 13:00-17:00-súpisné čísla 361-410
v čase od 17:30-20:00-súpisné čísla 411-465

Prosíme všetkých občanov o zhovievavosť a trpezlivosť.
Taktiež prosíme o rešpektovanie pokynov a usmernení či už členov ozbrojených síl, policajného a hasičského zboru či dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení hladkého priebehu , bezpečnosti a ochrany občanov pri testovaní.
Na testovanie si je potrebné doniesť OP a deti do 14rokov zdravotnú kartičku poistenca.


O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

OZNAM

Dátum: 3. 11. 2020

Dňa 04.novembra 2020 bude MATRIČNÝ ÚRAD ZATVORENÝ.

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V OBCI - VYHODNOTENIE

Dátum: 3. 11. 2020

Celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19 sa uskutočnilo 31.10.2020 a 01.11.2020 v sále KD, kde boli dva odberné miesta.
SPOLU TESTOVANÝCH 1275, z toho pozitívnych 15 (1,17 %)
Testovanie prebehlo úspešne.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách i samotnom testovaní - zdravotníkom, vojakom, policajtom, zamestnancom, dobrovoľníkom, členom miestnej občianskej poriadkovej služby, dobrovoľnému hasičskému zboru, personálu školskej jedálne.
Moje poďakovanie patrí aj Vám obyvateľom, že ste sa testovania zúčastnili, čím ste ukázali, že Vám záleží nielen na Vás, ale aj na Vašich blízkych a na všetkých, ktorých stretávate.

Stanislav Gallik, starosta obce

Testovanie - oznam

Dátum: 31. 10. 2020

Odberné miesta sa o 11:30 zatvárajú a znovu sa otvoria o 13:00

Testovanie-pripomienka

Dátum: 30. 10. 2020

Na testovanie je potrebné si so sebou vziať občianský preukaz.

Testovanie- INFORMÁCIE

Dátum: 29. 10. 2020

Testovanie bude prebiehať počas soboty a nedele v priestoroch OÚ v sále kultúrneho domu, kde budú dve odberné miesta. Testovanie sa uskutoční v čase od 7:00-21:30.
Aby sa zabezpečil hladký priebeh testovania, odporúčame, aby sa v sobotu, 31.októbra, zúčastnili testovania obyvatelia domov so súpisnými číslami 1 až 270 a to nasledovne:
v čase od 7:00-11:00-súpisné čísla domov 1 až 90
v čase od 12:00-16:00-súpisné čísla domov 91-180
v čase od 17:00-21:30 súpisné čísla domov 181-270.
V časoch od 11-tej do 12-tej hodiny, rovnako od 16-tej do 17-tej hodiny bude hodinová prestávka.

V nedeľu 1. novembra odporúčame, aby sa testovania zúčastnili obyvatelia domov so súpisnými číslami 271 až 465 nasledovne:
v čase od 7:00-11:00-súpisné čísla 271-360
v čase od 12:00-16:00-súpisné čísla 361-410
v čase od 17:00-21:30-súpisné čísla 411-465

Prosíme všetkých občanov o zhovievavosť a trpezlivosť.
Taktiež prosíme o rešpektovanie pokynov a usmernení či už členov ozbrojených síl, vojska, hasičského zboru či dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení hladkého priebehu , bezpečnosti a ochrany občanov pri testovaní.


O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

INŠTRUKTÁŽNE VIDEO - Metodika vykonávania plošného testovania na odbernom mieste

Dátum: 26. 10. 2020

Ministerstvo obrany SR zverejnilo inštruktážne video k metodike vykonávania plošného testovania na odbernom mieste.

OZNAM - zrušenie úradných hodín

Dátum: 23. 10. 2020

Obecný úrad v Slovenskej Vsi od 26.októbra 2020 až do odvolania RUŠÍ úradné hodiny
a úrad bude pre verejnosť ZATVORENÝ.

V prípade naliehavej záležitosti, ktoré neznesú odklad, verejnosť môže kontaktovať obecný úrad telefonicky na t.č.:

052/45931 22 – obecný úrad
0905 307 348 - starosta
0911 990 790 – matrika
0911 992 920 – koordinátor

alebo e-mailom na e-mailovej adrese: obecslovenskaves@gmail.com; obec@slovenskaves.info a v prípade potreby osobného kontaktu obecný úrad určí spôsob ďalšieho vybavenia danej veci.

Obecná knižnica-OZNAM

Dátum: 21. 10. 2020

Dňa 23.10.2020 (piatok) bude obecná knižnica ZATVORENÁ.

Obecný úrad v Slovenskej Vsi-Oznam

Dátum: 20. 10. 2020

Dňa 22.10.2020 (štvrtok) bude OÚ z dôvodu školenia BOZP ZATVORENÝ.

Umiestnenie veľkoobjemového kontajnera na cintoríne- OZNAM a UPOZORNENIE

Dátum: 20. 10. 2020

Dávame na vedomie umiestnenie veľkoobjemového kontajnera na cintoríne od dnešného dňa a zároveň UPOZORŇUJEME, že kontajner slúži VÝLUČNE na likvidáciu odpadu z cintorína.

ZVOZ BIO ODPADU- INFORMÁCIA

Dátum: 20. 10. 2020

Zvoz BIO odpadu (tráva...)sa v našej obci uskutoční dňa 22.10.2020(štvrtok) posledný krát.

Pošta v Slovenskej Vsi-OZNAM

Dátum: 20. 10. 2020

Vedúca pošty oznamuje občanom, že dňa 21.10.2020 (streda), bude pošta z prevádzkových príčin ZATVORENÁ.

ZŠ Slovenská Ves- informácia

Dátum: 16. 10. 2020

Oznamujeme rodičom a žiakom, že nástup detí do školy , sa uskutoční v pondelok 19.októbra.

POŠTA-Oznam

Dátum: 16. 10. 2020

Prosíme občanov, ktorí NIE SÚ poberateľmi soc.dávok, nakoľko je ich vyplácanie skrátené na dva dni, a to na 19.10 a 20.10.(pondelok, utorok), aby počas týchto dní na poštu chodili len ohľadom súrnych a neodkladných záležitostí,a to až v poobedňajších hodinách.

Stránkové hodiny ÚPSVR Kežmarok - úprava

Dátum: 16. 10. 2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok oznamuje, že od 15.10.2020 sú upravené stránkové hodiny pre klientov úradu nasledovne:
Pondelok od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Utorok od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Streda od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Štvrtok od 08:00 hod. do 11:00 hod.
Piatok od 08:00 hod. do 11:00 hod.


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 16. 10. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - prevádzky - od 15.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 16. 10. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - rúška - od 15.10.2020

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV farnosť Slovenská Ves - OZNAM

Dátum: 14. 10. 2020

Na základe vyhlásenia predsedu Vlády SR a stanoviska Konferencie biskupov Slovenska sa od 15.10.2020 do odvolania nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Všetky verejné bohoslužby sa v našej farnosti s aktuálnou platnosťou RUŠIA v danom čase. Program bohoslužieb sa bude vysielať podľa programu na webstránke farnosti, youtube a facebooku.

Povinná registrácia chovov - OZNAM RVPS Poprad

Dátum: 14. 10. 2020

V súvislosti s nepriaznivým vývojom afrického moru ošípaných v susednom Maďarsku, Ukrajine a Poľsku sa územie Slovenska v pohraničných oblastiach s uvedenými krajinami stáva vysoko rizikové pre domáce ošípané a diviakov. Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou. Viac informácií v prílohe.

ZBER ELEKTROODPADOV

Dátum: 14. 10. 2020

Dňa 16. októbra 2020 t.j. v piatok v dopoludňajších hodinách sa v našej obci uskutoční ZBER ELEKTROODPADOV (mrazničky, chladničky, elektronika...) a nebezpečných odpadov (motorové oleje, batérie, prázdne nádoby od farieb a olejov). Chladničky a mrazničky je nutné odovzdať neporušené s kompresorom. Prosíme občanov, aby tento odpad nechali pred bránami svojich rodinných domov na verejne prístupnom mieste.

ZŠ s MŠ Slovenská Ves- OZNAM

Dátum: 10. 10. 2020

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Slovenskej Vsi oznamuje rodičom a žiakom, že v rámci prevencie a ochrany zdravia, bude základná škola počas budúceho týždňa zatvorená (do 16.10.2020).Výučba bude prebiehať dištančnou formou.
Materská škola bude od pondelka (12.10.2020) znovu otvorená, rovnako stravovanie v školskej jedálni pre deti MŠ a seniorov bude od pondelka zabezpečené.

Zmena rozpisu - separovaný odpad-UPOZORNENIE

Dátum: 9. 10. 2020

Upozorňujeme občanov na zmenu rozpisu zberu separovaného odpadu na mesiace november a december.
Detaily v prílohe.

Zobrazeno 91-120 z 285

SODB 2021

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 22.4.2021, 13:36:08

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom